115. dziesma 

Ne mums, Kungs,

ne jau mums-

Savam Vārdam

dod godu

Tavas žēlastības

un patiesības dēļ!

(2) Kādēļ lai tautas saka:

kur,

kur tad ir viņu Dievs?!

(3) Jo mūsu Dievs-

debesīs,

visu, kas Tam tīk,

Viņš dara!

(4) Viņu elki-

sudrabs un zelts,

cilvēku roku

tie darināti,

(5) mute tiem ir,

bet tie nerunā,

acis tiem ir,

bet tie neredz,

(6) ausis tiem ir,

bet tie nedzird,

nāsis tiem ir,

bet tie nesaož,

(7) rokas tiem ir,

bet tie nesatausta,

kājas tiem ir,

bet tie nestaigā,

i nepaņurd to rīkles!

(8 ) Tādi paši

to taisītāji-

visi,

kas uzticas tiem!

(9) Israēl,

uzticies Kungam!

To palīgs un vairogs-

Viņš!

(10) Ārona nams,

uzticies Kungam!

To palīgs un vairogs-

Viņš!

(11) Kas bijājat Kungu,

uzticieties Kungam!

To palīgs un vairogs-

Viņš!

(12) Kungs atceras mūs-

Viņš svētīs,

Viņš svētīs

Israēla namu,

Viņš svētīs

Ārona namu,

(13) Viņš svētīs tos,

kas bijā Kungu-

svētīs gan dižos,

gan sīkos!

(14) Lai Kungs

vairo jūs-

jūs un jūsu

bērnu bērnus!

(15) Lai svētī

jūs Kungs,

kas radījis

debesis un zemi!

(16) Debesis-

Kunga debesis,

bet zemi Viņš nodevis

cilvēku dēliem.

(17) Neba miroņi

slavinās Kungu,

ne tie visi,

kas klusumā nokāpuši,-

(18) mēs tie,

kas slavinās Kungu

no šā brīža

līdz mūžībai!

Slaviniet Kungu!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress