12.05. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

5.decembris

Paceliet savas acis pret debesīm,

un raugiet: kas to visu radījis?

Dievs ir tas, kas ved zvaigžņu pulkus pār debesīm

un visas sauc vārdā.

Viņa vara ir tik liela,

ka neviena zvaigzne neiet zudumā.

Kāpēc tad jūs cilvēki sakāt:

mans ceļš tam Kungam ir apslēpts,

manu likteni Dievs neievēro?

Vai jūs to nezināt, vai jūs to neesiet redzējuši?

Mūžīgais Dievs ir tas Kungs, kas radījis zemes galus.

Viņš nepiekūst un nenogurst.

Viņa gudrība ir neaptverama,

par daudz dziļa, lai cilvēki to izdibinātu.

Viņš nogurušajiem dod spēku un nevarīgiem stiprumu.

Jaunekļi piekūst un pagurst, un vīri sabrūk.

Bet kas paļaujas uz to Kungu, tie dabū jaunu spēku.

Kā ērgļa spārniem tie laižas un nepiekūst,

pārvietojas un nenogurst.

Jo tas Kungs jūs atsauc atpakaļ,

tāpat kā sauc atstātu, noskumušu sievu,

kuru kāds mīlējis un negrib atstāt vienu.

Lai arī kalni atkāptos un pakalni sakustētos,

Mana žēlastība no tevis neatkāpsies,

un Mana miera derība nešķobīsies,

saka tas Kungs, tavs Apžēlnieks.

Jesaja 40:26-31;54:6,10

26 Paceliet savas acis uz debesīm un raugait: kas to visu radījis? Viņš ir tas, kas izved visu viņu pulku pēc skaita un visus sauc vārdā pēc Sava lielā spēka un varas, un tur netrūkst neviena. 27 Kāpēc tu, Jēkab, saki, un tu, Israēl, domā: mans ceļš ir Tam Kungam apslēpts, manu tiesu Dievs neievēro? 28 Vai tu to nezini, vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir Tas Kungs, kas radījis zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst, Viņa gudrība ir neaptverama. 29 Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem.30 Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk, 31 bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.

54:6,10

6Jo Tas Kungs sauc tevi atpakaļ kā atstātu laulātu draudzeni un sirdī dziļi noskumušu sievu. “Kā gan varētu atstāt savu jaunības mīlestību?” saka tavs Dievs.10 Lai arī kalni atkāptos un pakalni sakustētos, bet Mana žēlastība neatkāpsies no tevis un Mana miera derība nešķobīsies,” saka Tas Kungs, tavs apžēlotājs.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress