12.08. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

8.decembris

Celies, ļauj gaismai iespīdēt tavā sirdī!

Tava gaisma nāk, tā Kunga godība spīd pār tevi.

Tik tiešām, tumsība apklāj zemi un dziļa krēsla tautas,

bet pār tevi uzaust tā Kunga saule, – tā tevi apmirdzēs.

Tautas staigās tās gaismā un ķēniņi tai spožumā, kas uzausīs pār tevi.

Paceliet savas acis un skatieies visapkārt!

Tie visi ir sapulcējušies un nāk pie tevis;

Tavi dēli nāk no tālienes

un tavas meitas tiek uz rokām atnestas.

Kad tu to redzēsi, tad tu starosi priekā,

un tava sirds iedrebēsies un atvērsies,

kad piejūras tautas ar savām bagātībām

nāks pie tevis un savus dārgumus nesīs tev.

Tie nāks no Sabas un atnesīs zeltu un vīraku,-

un slavēs tā Kunga lielos darbus.

Mana tauta, miers valdīs tavā zemē, un taisnība valdīs pār tevi.

Turpmāk tavā zemē vairs nedzirdēs par varmācību,

apvērsumiem un noziegumiem.

Saule tev vairs nebūs dienas gaisma, un mēness – spīdeklis naktī.

Jo Dievs pats būs tava mūžīgā gaisma,

un tavām skumju dienām būs gals.

Tava tauta sastāvēs no taisnīgiem cilvēkiem,

viņiem zeme mūžīgi piederēs,

kā Manis dēstīts dārzs.

Un Manu roku darbs Man būs par pagodinājumu.

Mazākais no viņiem kļūs par cilti,

un niecīgākais par varenu tautu.

Es tasKungs, to esmu solījis

un savā laikā to steidžigi izpildīšu.

Jesaja 60:1-6,17b-22

Celies, topi apgaismota! Jo tava gaisma nāk, un Tā Kunga godība uzlec pār tevi.2 Tik tiešām, tumsība apklāj zemi un dziļa krēsla tautas, bet pār tevi uzlec kā saule Tas Kungs, un Viņa godība parādās pār tevi.3 Tautas staigās tavā gaismā un ķēniņi tai spožumā, kas uzlēcis pār tevi.4 Pacel savas acis un skaties visapkārt! Tie visi ir sapulcējušies un nāk pie tevis, tavi dēli nāk no tālienes, un tavas meitas uz rokām atnestas.5 Kad tu to redzēsi, tad tu starosi priekā, un tava sirds iedrebēsies un atvērsies, jo jūras bagātības virzīsies šurp pie tevis un tautu mantas ieplūdīs tevī.6 Kamieļu jūklis apklās tevi, jaunie kamieļi no Midiānas un Ēfas, visi tie nāks no Sabas, tie atnesīs zeltu un vīraku un teiks Tā Kunga slavu.

17b Es darīšu mieru par tavu valdītāju un taisnību par tavu uzraugu.18 Turpmāk nedzirdēs vairs tavā zemē par varmācību, par sagraušanu un postīšanu tavās robežās, bet tu sauksi savus mūrus par savu pestīšanu un savus vārtus par savu slavu.19 Saule tev vairs nebūs par gaismu dienā un mēness par spīdekli naktī. Tas Kungs būs tava mūžīgā gaisma un tavs Dievs tavs brīnišķīgais greznums.20 Tava saule vairs nenoies, un tavs mēness nezaudēs savu spožumu, jo Tas Kungs būs tava mūžīgā gaisma, un tavām skumju dienām būs gals.21 Tad tava tauta sastāvēs tikai no taisnajiem; viņiem zeme mūžīgi piederēs kā Manam dēstījumam, kā Manu roku darbam Man par pagodinājumu.22 Mazākais kļūs par tūkstoti, un sīkākais par varenu tautu. Es, Tas Kungs, to esmu solījis un savā laikā to steidzīgi izpildīšu

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress