12.08. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 8. decembris 

Un tad redzēs Cilvēka Dēlu nākam padebesī lielā spēkā un godībā. (Lk. 21: 27 )

Šo spēku vari saistīt ar eņģeļu pulkiem, ar svētajiem un visu radību, kas līdz ar Kristu nāks uz Pastaro tiesu – un šī man šķiet īstā un pareizā izpratne -,vai arī ar spēku un stiprumu, kāds atklāsies šajā Kristus atnākšanā, šī atnākšana būs daudz varenāka par pirmo reizi, kad Kristus nāca necilā un pazemīgā veidā. Kristus arī saka ne tikai – ka Viņš nāks, bet arī – ka viņi redzēs šo atnākšanu. Kad Kristus nāca miesīgā veidā, neviens Viņu neredzēja. Viņš arī tagad ik dienu nāk caur Evaņģēliju, garīgā veidā ienākdams ticīgās sirdīs; arī to neviens neredz. Bet atnākšana, par ko tiek runāts šajā vietā, būs visiem redzama. To redzēs ikviens, turklāt ikviens Viņā pazīs to pašu Cilvēku – Kristu, kas dzimis no Marijas un dzīvojis uz zemes. Kad Kristus saka: ļaudis redzēs Cilvēka Dēlu, tad tas skaidri norāda, ka šī nākšana būs miesīgi redzama – Viņš nāks savā miesīgajā veidolā, taču būs apveltīts ar lielu spēku un varu, un Viņam līdzi nāks eņģeļu pulki; Kristus nāks godībā, sēdēdams uz gaiša mākoņa, un visi svētie nāks līdz ar Viņu. Par šo dienu Svētie Raksti runā daudz, tie norāda tieši uz šo gaidāmo Kristus atnākšanu.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress