12.13. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 13. decembris 

No israēliešiem arī Kristus cēlies pēc miesas, kas ir Dievs pār visiem, augsti slavēts mūžīgi! (Rom. 9: 5 )

Iznīcināt grēku, nāvi un lāstu, nopelnīt taisnību, dzīvību un Dieva svētību – tas nav tāds darbs, kas būtu pa spēkam kādam svētam vīram, jā, pat pašam Gabrielam. Visus šos darbus Raksti piedēvē Kristum, tādēļ ir skaidrs, ka Viņš ir īsts, patiess Dievs. Ja ticu, ka tikai Kristus cilvēciskā daba par mani ir cietusi, tad jau Kristus ir pārāk vājš, lai būtu mans Pestītājs – tad drīzāk gan arī Viņam pašam būtu vajadzīgs Pestītājs. Turpretī, ja mans dārgums ir tas, ka Kristus, patiess Dievs un patiess cilvēks, par mani ir miris, tad tas ir kas daudz lielāks un varenāks par visiem grēkiem, nāvi, elli, par visām nelaimēm un sirdssāpēm.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress