12.15. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

15.decembris

Mīļie, neticiet katram, kas runā par Dievu.

Pārbaudiet rūpīgi, kā uzdevumā viņš runā,

un vai viņam tas patiešām ir no Dieva , ko viņš saka.

Jo ir daudz maldinātāju runu par Dievu –

daudz viltus pravietojumu.

Tomēr ir viena nepārprotama pazīme,

vai kāds runā Dieva ‘vietā‘ un vārdā: –

tā ir, ja tas atzīst, ka patiesais Dievs ir kļuvis īsts cilvēks,

ka Kristus ir bijis ‘miesīgs’ cilvēks.

Kas šādi neapliecina Kristu,

tam nav sakara ar Dievu,

tam ir antikrista gars.

Un to jūs esat dzirdējuši,

ka antikrists nākšot:

bet tas jau tagad ir pasaulē.

Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis,

tad arī mums pienākas citam citu mīlēt.

Dievu neviens nekad nav redzējis,

bet ja mēs cits citu mīlam,

tad Dievs mājo mūsos,

un Viņa mīlestība mūsos tapusi pilnīga.

Dievu neviens nekad nav redzējis.

Bet to mēs esam redzējuši un par to runājam:

ka Tēvs Savu Dēlu sūtījis pie cilvēkiem

lai pasaule neietu bojā.

Kas to apzinās un apliecina,

proti, ka Jēzus ir Dieva Dēls,

tanī paliek Dievs un viņš Dievā,

tas pieder Dievam.

1.Jāņa 4:1-3,11,12,14,15

1 Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. 2 No tā atzīstiet Dieva Garu: ikviens gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākušu, ir no Dieva. 3 Un ikviens gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva, tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš nāks; tas jau tagad ir pasaulē.

11 Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. 12 Dievu neviens nekad nav redzējis; ja mēs mīlam cits citu, tad Dievs mājo mūsos, un Viņa mīlestība ir mūsu vidū tapusi pilnīga. 14 Un mēs esam redzējuši un apliecinām, ka Tēvs ir sūtījis Savu Dēlu par pasaules Glābēju. 15 Kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva Dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā.

Viens komentārs

  1. jaana saka:

    Atvainojos par sagādātām neērtībām tiem, kuri pirmo atver Jaunākais lapā, iesūtot uzreiz tik daudz “Ikvienam – ikdien, vajadzīgs Dieva Vārds”. Bet svētki tuvojas un mājas jāsakārto, arī mūsu lapa. Citas iespējas kā pārvietot no Publikācijām uz Biblioteku iztrūkstošos tekstus nezinu. Turpmāk, lai nerastos “sastrēgumi”, pārvietošu katru dienu pa vienam

Pašlaik komentāri ir slēgti šim rakstam.

Powered by WordPress