12.15. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 15. decembris 

Šis pieņem grēciniekus un ēd kopā ar tiem. (Lk. 15: 2)

Kristus ciltskoka aprakstā jeb radinieku sarakstā varam pamanīt to, ka evaņģēlists piemin četras Rakstos labi pazīstamas sievas – Tamāru, Rahabu, Ruti un Betsebu; bet tādas sievas, kam bijusi ļoti laba slava, – kā Sāru, Rebeku, Leu un Rahēli – viņš nepiemin. Es domāju, tas darīts tādēļ, ka pieminētās sievas bijušas grēcinieces; Kristus ir nācis pasaulē lielā dzimtā, kurā bijušas arī netikles un nelieši. Tas mums atklāj, cik liela ir Kristus mīlestība pret grēciniekiem (kuri atgriežas). Jo ar patiesu svētumu ir tā: jo lielāks tas ir, jo tuvāk tas pienāk grēciniekam. Ja Kristus būtu farizejs, Viņš nebūtu lepojies ar šādiem radiniekiem – jā, Viņš būtu raucis degunu un novērsies no tiem. Bet, tā kā Viņš bija svēts, arī šīs grēcinieces tiek sauktas par Viņa vecmāmiņām.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress