12. Vai tu esi pārliecināts? 

„Vai tu esi kristietis?”

„Es domāju, ka esmu.”

„Bet vai pārliecināts tu neesi?”

„Nez vai; kurš gan šinī dzīvē var būt pārliecināts”

„Ko tu teiktu, ja es tev sacītu, ka es esmu pārliecināts?”

„Es domātu, ka tu esi ļoti pašpārliecināts.”

„Bet ko tu teiktu, ja es tev sacītu, ka Dievs sagaida no tevis, lai tu būtu pārliecināts?”

„Vai tas var būt? Vai tiešām tu runā nopietni? Vai tu zini, ka tu esi kristietis?”

„Jā, pilnīgi droši”

„Un tu saki, ka Dievs sagaida, lai es būtu pārliecināts?”

„Katrā ziņā.”

„Bet kā tu to zini?”

„Bībele tā saka.”

„Kurā vietā?”

„Jāņa 1.vēstules 5.nodaļas 13.pantā.Lūdzu lasi pats, izlasi skaļi.”

„To es jums rakstu, lai jūs , ka jums ir mūžīga dzīvība, kas ticat Dieva Dēla vārdam.”

„Bet vai tu esi pārliecināts, ka tu izlasīji pareizi? Vai tur nav rakstīts: „To es jums rakstu, lai jūs cerat un domājat, ka jums ir mūžīgā dzīvība?”

„Nē, nē, šeit pavisam skaidri un vienkārši sacīts – „lai jūs zināt.”Te nekāda pārpratuma nevar būt.”

„Tātad – „lai jūs zināt”? Bet kā tu domā, ko tas nozīmē?”

„Kā – ko nozīmē? Tas nozīmē to, kas tur rakstīts. Bet es līdz šim nezināju, ka tāds pants Bībelē vispār ir. Kā es agrāk to netiku ievērojis?”

„Un tomēr tas tur ir. Vai tagad tu tici, ka tu vari droši zināt? Ka tev ir iespējams būt pārliecinātam?”

„Jā, protams, jo Dievs pavisam skaidri to saka. Bet kā, saki man , kā tu to zini? Ak, kaut es varētu sajust, ka esmu glābts un pestīts!”

„Vai tu teici – sajust? Izlasi vēlreiz to pašu pantu.”

„To es jums rakstu.”

„Vai tur ir kaut kas teikts par sajūtu?”

„Nē, neviena vārda.”

„Bet vai tu pareizi izlasīji? Vai tur nav teikts – „To laimīgo sajūtu es jums dodu”?”

„Nē, tur ir teikts – „To es jums rakstu.”

„Tātad ar sajūtu tam acīmredzot nav nekāda sakara, vai ne?”

„Ak tā, nu man sāk uzaust gaisma! Tas nozīmē lietas, kas rakstītas Dieva Vārdā attiecībā uz dvēseles pestīšanu?”

„Pilnīgi pareizi. Tagad apskatīsim dažas no tām:; jo ja tu esi izpildījis pestīšanas priekšnoteikumus, tad pamatojoties uz Dieva Vārda autoritāti, tu zini, ka esi kristietis. Vispirms uzšķir un lasi Jānā evaņģēlijā 1:12.”

„Bet cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem.”

„Vai tu esi uzņēmis Jēzu Kristu kā savu personīgo Pestītāju?”

„Jā, es esmu.”

„Tad , pamatojoties uz Dieva Vārda autoritāti, tu esi Viņa bērns.”

„Ja Dievs tā saka, tad tā tam arī vajadzētu būt, bet , ak, tas izklausās pārāk labi, lai tā būtu patiesība.”

„Un tomēr tā ir patiesība, paldies Dievam. Tagad lasi Jāņa ev,6:37.”

„Kas nāk pie Manis, to Es neatstumšu.”

„Vai tu esi nācis pie Viņa?”

„Jā, esmu. Es nācu pie Jēzus un pieņēmu Viņu kā savu glābēju un Pestītāju.”

„Un vai tu tagad glābts?”

„Tieši to es gribu zināt!”

„Nu labi, saki man: Vai Viņš tevi atstūma?”

„Es nezinu.”

„Izlasi vēlreiz šo pantu. Lūk, šeit, Jāņa ev. 6:37”

„Kas nāk pie Manis, to Es neatstumšu.” Jā , tur teikts „Es tiešām neatstumšu.” Viņš nav mani atstūmis. Tātad – Viņš mani ir pieņēmis.”

„Pareizi. Tu nāci pie Viņa, un Viņš tevi pieņēma. Ko citu Viņš būtu varējis darīt un joprojām palikt uzticīgs Savam Vārdam?”

„Protams! Un es taču būtu varējis būt pārliecināts jau no paša sākuma. Tagad es zinu, ka esmu pestīts, jo Viņš tā saka.”

„Jā, un tāpēc, ka Viņš tā saka, tai jābūt patiesībai.”

„Bet ko lai es iesāku, ja Sātans rīt mani atkal dara šaubīgu?”

„Vienkārši ņem rokās Bībeli. Lasi skaļi šīs un daudzas citas līdzīgas vietas Svētajos Rakstos, un Sātans bēgs.”

„Jā, gods Dievam! Cik labi ir būt pārliecinātam. Zini, tagad man liekas, ka tieši tas būtu iedomīgi šaubīties par savu pestīšanu.”

„Tas tā noteikti būt. Tas būtu tikpat kā saukt Dievu par meli.”

„Dievs, piedod man! Es agrāk to neaptvēru.”

„Tagad ļauj man teikt vēl ko citu. Ir vēl viens veids, kā tu vari būt pārliecināts, ka esi kristietis.”

„Un kāds tas ir?”

„Svētā Gara liecība. Lūk, es izlasīšu tev priekš no apustuļa Pāvila vēstules romiešiem 8:16 „Gars Pats apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni.”

„Bet ko tas nozīmē?”

„Tas nozīmē to, ja tu ar sirds paļāvību tici Dieva Vārdam, tad Svētais Gars, kurš iemājo katra ticīgā sirdī, apliecina tavam garam, ka tu esi Dieva bērns.”

„Ak, cik brīnišķīgi: divi liecinieki – Dieva Vārds un Dieva Gars.”

„Vai tagad tu esi pārliecināts?”

„Jā , patiesi.”

„Vai tagad tu zini?”

„Protams, ka es zinu.”

„Un vai tu esi kristietis?”

„Pateicība Dievam, es esmu , un es to zinu! Jā, tagad es esmu par to pārliecināts.”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress