140. E.Grīslis. Pārdomas par Efez.5:22 

„Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem kā tam Kungam.” Pāvila vēstule efeziešiem 5:22

***

Paviršība, paviršība, tu velna kalpone! – Kā mums, vīriešu cilvēkiem patiktu lasīt: „Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem.” Un punkts, ne vārdiņa vairāk! Es pavēlu, viņa to izdara. Brīnišķīga mājas kārtība! Kā senos laikos, kad darīja ar savu vergu, ko vien gribēja. Nu jā, tā var vēlēties un pat mēģināt šādu privātditaktūru ieviest savā ģimenē. Var pat censties šādu autoritāru ģimenes iekārtu attaisnot ar Pāvila vārdiem; bet tikai paviršībā! Tā vissvarīgākā kvalifikācija Pāvila teicienā ir: „kā tam Kungam.” Paklausība Kristum ir brīvībā, ne verdzībā! Paklausība Kristum nav nekādu pēkšņu iegribu un untumu izpildīšana, ne arī akla padevība. Varbūt nekur uzskatāmāk kā Zaļās ceturtdienas notikumos Kristus skaidro to jauno sadzīves situāciju, kas rodas ticībā: „Ja nu es, jūsu kungs un mācītājs, esmu jūsu kājas mazgājis, arī jums pienākas cits citam kājas mazgāt. Jo es jums priekšzīmi esmu devis, lai jūs darītu, kā es jums esmu devis, lai jūs darītu, kā es jums esmu darījis” (Jāņa ev. 13:14-15). Kristīgā mājas sadzīve nav sacenšanās, kurš kuram varēs „kāpt uz galvas”. Ir jau arī sievietes, kuras labprāt vēlās tēlot kādu tur sen no modes izgājušu lielmāti un komandēt kā ģenerālis! – Seno sievietes padevību savam vīram Pāvils pārkausē jaunā, kristīgā izpratnē, kuras virsrakstā ir likta mūsu svētcerīgi brīvā attieksme pret Kristu. Pēc Viņa piemēra, mūsu „valdīšana” ir paklausīšana, savstarpēja cieņa un kopēja ticīga saticība. Padomāsim par šo vārdu „saticība”! Tā ir sadzīve ticībā, kas balstās uz Kristus mīlestības, īstenotas mūsu dienišķā eksistencē.

***

Mīļais Kristu! Māci arī man ikdienā būt Tavam sekotājam un dzīvot pēc Tava piemēra, lai es savā dzīvē īstenotu Tavu sirsnību, svēto saticību un cieņu pret cilvēkiem. Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress