16. Vai tu esi kristietis? 

16.Vai tu esi kristietis?

„Vai tu esi kristietis , mans draugs?”

„Nu protams, ka esmu Es taču neesmu pagāns!”

„Bet saki man, kā tu to zini, ka esi kristietis?”

„Tāpēc, ka esmu piedzimis kristietis.”

„Tu esi piedzimis kristietis. Es nesaprotu.”

„Es esmu dzimis Romas katolicismā.”

„Nu, un kur te ir kāda sakarība?”

„Sakarība ir pavisam skaidra! Ja esmu piedzimis katolicismā, vai tad neesmu katolis?”

„Jā, bet vai tu esi kristietis?”

„Vai tu gribi mani apvainot? Vai tad katolis nav kristietis?”

„” Ne tāpēc, ka viņam gadījies piedzimt Romas katolicismā.”

„Es nesaprotu, ko tu ar to domā.”

„Vai tu uzskatītu balto cilvēku par nēģeri tikai tāpēc, ka viņam gadījies piedzimt Āfrikā?”

„Nu nē, diez vai.”

„Tad kāpēc tu uzskati sevi par kristieti, mans draugs, ja tev gadījies piedzimt katolicismā?”

„Bet vai tu pats neesi piedzimis protestantismā?”

„Es biju.”

„Un vai tu tātad nesi protestants?”

„” Es esmu.”

„Un vai protestants nav kristietis?”

„Ne tāpēc, ka viņš ir piedzimis protestants, mans draugs.”

„Ko tu ar to domā? Nu es nekā vairs nesaprotu.”

„Vai gandrīz visi mūsu cietumos ieslodzītie nav protestanti vai katoļi?”

„Jā , es pieņemu, ka tā ir.”

„Un vai viņi visi ir kristieši?”

„Protams, ka nē. Jo ja viņi tādi būtu, tad neatrastos cietumā.”

„Tātad fakts, ka cilvēks piedzimis kā katolis vai protestants, vēl nepadara viņu par kristieti, vai ne?”

„Ā, nu tagad es sāku saprast. Es neesmu kristietis tikai tāpēc, ka piedzimu kristietis.”

Nē tu neesi. Kas no miesas dzimis, ir miesa un kas no Gara dzimis ir gars. Tev jāpiedzimst no augšienes”> (Jņ.3:6,7)

„Tātad ar dabīgo piedzimšanu vien vēl nepietiek?”

„Nē nepietiek .Cilvēkam jāpiedzimst no Dieva, no Augšienes. Viņam jāsaņem jaunu dzīvību, dievišķo dzīvību, Dieva dzīvību.”

„Jā es saprotu.”

Kam Dēls ir tam ir dzīvība, kam Dieva dēla nav tam nav dzīvības.”(1.Jņ.5:12) Tāpēc tev jāpieņem Kungs Jēzus Kristus kā savs personīgais glābējs, lai tu piedzimtu no jauna.”

„Un ja es to darīšu, es saņemšu dzīvību, mūžīgo dzīvību?”

„Jā, tu saņemsi , un ,kas ir pats labākais, tu būsi kristietis.”

„Kristietis! Tagad es to saprotu. Manas acis ir beidzot atvērušās. Šeit un šai brīdī es pieņemu Jēzu Kristu kā savu personīgo pestītāju, un tagad es zinu , ka es esmu kristietis.”

Mans draugs, vai tu zini? Vai tu esi kristietis ? Ja, nē, tad pieņem Jēzu Kristu , un pieņem Viņu – TAGAD.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress