17.februāris – Pelnu diena 

Pelnu diena – Lielā lūdzamā diena

Ciešanu laika sākums. Jau no pirmbaznīcas laika šo atceres laiku uzskatīja kā nopietnības, pašaizliedzības un gavēņa laiku, it īpaši uzsverot grēka apziņu un nožēlu. Laiks no Pelnu dienas līdz Lieldienām, izslēdzot svētdienas, sastāda tieši 40 gavēņa dienas un tas kalpo kā salīdzinājums ar Kristus 40 dienu gavēni tuksnesī. Šis periods ir laiks, kurā kristieši atturas no izpriecām, ievēro gavēni un apmeklē visus dievkalpojumus. Tas ir mīlestības un uzticības izpausmes laiks, kad upurē pasaulīgos labumus, lai iegūtu garīgos. Mūsu domas pārlieku nodarbina rūpes par laicīgo dzīvi

Un, kad jūs gavējat, tad neesiet saīguši kā liekuļi; jo tie dara savus vaigus nejaukus, lai rādītos ļaudīm kā gavētāji. Patiesi Es jums saku: tiem jau ir sava alga. Bet, kad tu gavē, svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu, ka tu nerādies ļaudīm kā gavētājs, bet savam Tēvam, kas redz slepenībā. Un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās.

Lūgšana: Es Tevi lūdzu, tīri manu sirdi, Kungs. Palīdzi man sakārtot manu iekšējo pasauli, palīdzi atsacīties no maniem ļaunajiem, liekajiem un nevajadzīgiem ieradumiem.

Katrā pienākumā, ko tu uzsāc, ļaunais mēģinās iespraust kādu grēku – kūtrību, miegu, laicīgas domas vai runas, skumjas, grūtsirdību vai kārdinājumu. Esi gatavs stāties tam pretim.

Ceturtdiena: Esi dedzīgs savos pūliņos un nepamet un nesamazini to, ko reiz esi uzņēmies.

Piektdiena: Par Dieva darbiem neklājas spriest pēc sātīgas ēšanas, jo pilnā vēderā nav Dieva noslēpuma atziņas.

Sestdiena: Ja esi atdevis sevi Dievam, neņem atpakaļ ar kūtrību un grēkiem! Katrā bezdarbīgā brīdi atgriežas bijušie grēki.

Viens komentārs

  1. jaana saka:

    Gavēņa un Ciešanu laika tekstus sastādījis mācītājs Juris Zariņš.
    Izmantotā literatūra:
    L.Mušinskis „Baznīca un liturģija”; T.Kolianders „Askēzes ceļš” Katras dienas pārdomu teksti no Svētā Antonija dzīves apraksta grāmatā „Labestība”.

Pašlaik komentāri ir slēgti šim rakstam.

Powered by WordPress