17. Tie, kam ir Jēzus un tie, kam Viņa nav 

Vai tu piederi pie tiem, „Kam ir Jēzus,” vai pie tiem, „Kam Viņa nav?”

„Pie kā?”

„Pie tiem, „Kam Viņš ir,” vai pie tiem, „Kam Viņa nav”?”

„Nekad neesmu par tādiem neko dzirdējis.”

„Tas ir savādi, jo šīs divas ļaužu grupas ir vienīgās, kas pasaulē dzīvo. Tev jāpieder vai nu pie vienas vai otras.”

„Nu labi, patiesību sakot, es nekad neesmu neko dzirdējis ne par vienu , nedz otru grupu. Kur viņas minētas? „

„Bībelē, mans draugs. Tur teikts: „Kam Dēls ir, tam ir dzīvība.”Šie ir tie , „Kam ir Jēzus”. Un „Kam Dieva Dēla nav, tam nav dzīvības.”Šie ir tie, „Kam Viņa nav.”(1.Jņ.1:12)

„Ak tā, es saprotu. Patiesību sakot, es daudz par to neesmu domājis. Bet kāda tur galu galā starpība?”

„Vislielākā starpība šai pasaulē, mans draugs, vēl ļaunāk, tā ir milzīga starpība mūžībā.”

„Vai tiešām? Paskaidro, lūdzu.”

‘Vai tad tu neredzi, ka ir sacīts, – ja tu piederi grupai, „Kam ir Jēzus”< tad tev ir dzīvība, bet ja piederi otrai grupai, „Kam Viņa nav”< tad tev nav dzīvības?”

„Dzīvība! Kas ir dzīvība?”

„Vai tu, draugs nezini? Dzīvība – tas nozīmē mūžīgā dzīvība. Bez mūžīgās dzīvības tu nevari ieiet Debesu valstībā.”

„Jā, es saprotu. Tas tātad ir svarīgi, vai ne? Bet kā lai es iegūstu šo mūžīgo dzīvību, par kuru tu runā?”

„Vienīgi piederot tai grupai, „Kam ir Jēzus”. Ir sacīts: „Kam ir Dēls, tam ir dzīvība.”Vai tu esi pieņēmis Jēzu kā savu personīgo Pestītāju?”

„Nē, to es neesmu izdarījis.”

„Tātad kurai grupai tu piederi? Nu tu pats sev vari atbildēt.”

„Liekas, ka es laikam piederu pie tās grupas, „Kam Viņa nav”, jo es nekad neesmu pieņēmis Jēzu Kristu, un man noteikti nav mūžīgās dzīvības.”

„Bet tu taču šo dzīvību gribi, vai ne?”

„Jā , patiesi! Dievs zina, ka es to gribu!”

„Ļoti labi, Tagad paklausies; „Kam Dēls ir, tam ir dzīvība.”Draugs, vai tu gribi atdarīt savas sirds un ļaut, lai Jēzus, Dieva Dēls, tur ienāk šai brīdi?”

„Jā, es gribu. Kungs Jēzu, Tu , kas manu grēku dēļ sodu miesā pie krusta, Tu, kas stājies manā vietā kā mans Aizvietotājs un manā vietā pie krusta miri, es tagad pieņemu Tevi kā savu personīgo Pestītāju un Kungu. Amen!

„NU, vai Viņš ir ienācis tavā sirdī?”

„Jā, es zinu, ka Viņš ir ienācis , un nu man ir dzīvība. Paldies Dievam!”

„Kā tu zini, ka tev ir dzīvība, mans draugs?”

„Kā? Tādēļ, ka man ir Viņš , Jēzus Kristus. Ir sacīts: „Kam Dēls ir, tam ir dzīvība.”

„Un nu es gribu vēlreiz tev jautāt: „Pie kuras grupas tu piederi, vai pie tās, „Kam ir Jēzus, vai pie tās, „Kam Viņa nav”?”

„Tagad es piederu pie tās grupas, „Kam ir Jēzus. Es piederēju pie tās, „Kam Viņa nav,” Bet Dievam, es esmu aizgājis un nošķīries no tās uz visiem laikiem.”

„Nu, brāli, „Kam ir Jēzus”, tas Kungs lai ir ar tevi un lai Viņš tevi svētī, sākot ar šo dienu un mūžīgi.”

Un tagad, mans draugs, kā ir ar tevi? Pie kuras grupas tu piederi? Vai Jēzus Kristus it tavs Pestītājs? Ja nē, vai tu gribētu noliekt savu galvu tieši šobrīd un uzņemt Viņu savā sirdī? Ja tu to darīsi, tad arī tu kļūsi tās grupas loceklis, „Kam ir Jēzus”. Vai tu to darīsi? Dari to un dari to – TAGAD.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress