188. E.Grīslis. Pārdomas par 1.Tim.5:23 

„Nedzer vairs ūdeni vien, bet lieto mazliet vīna tava kuņģa un tavas biežās neveselības dēļ.” Pāvila pirmā vēstule Timotejam 5:23

***

Pāvils, protams, nav ārsts. Bet tanīs laikos ārsti arī daudz ko vēl nezināja. Tādēļ Pāvils dod medicīnisku padomu. Mūsu laikos viņš noteikti būtu mudinājis Timoteju aiziet pie sava ārsta! Tagad tiek ieteikts tautā pazīstams dziedināšanas līdzeklis. Senajos laikos Vidusjūras apkārtnē bija parasts vīnu dzert kārtīgi atšķaidītu ar ūdeni; kas to nedarīja, tos sauca par žūpām. Tātad vispirms ievērosim, ka Pāvils iesaka šāda atšķaidīta vīna dzeršanu. Otrkārt, Pāvils iesaka, lai šo vīnu dzertu „mazliet”. Tātad no šī teksta nevar atvasināt nekādu attaisnojumu pārmērībām. Mēs savā luteriskā baznīcā neesam nekad pēc pietistu paražas alkohola lietošanu nolieguši. Tas mūs reizēm paglābis no paštaisnības, kā arī devis mūsu viesībām siltāku noskaņu. Cena ir bijusi augsta. Mūsu vidū ir samērā daudza alkoholiķu. Šo netikumu viens otrs neatbildīgs cilvēks no vecās paaudzes ir centies ar varītēm uzspiest arī jaunajiem. Bet te jau nekas nav sevišķi jāskaidro, jo Jūs jau situāciju labi ziniet. Jautājums ir vienīgi, kā Jūs šajā situācijā iederaties? Vai pazīstat cilvēkus ar alkoholisma problēmām? Palīdzat viņiem notikt uz Alcoholics Anonymous sanāksmēm? Dodat padomu alkoholiķu ģimenes locekļiem meklēt garīgu atspaidu pie Alcoholics Anonymous? Katrā telefongrāmatā ir numurs un adrese. Šī simpātiskā grupa var daudz ko palīdzēt! Liekas, ka viskonkrētākā palīdzība nāk no to vidus, kas paši ir sirguši, cīnījušies un tagad dzīvo skaidri. Bet arī mums pārējiem nav jānokar rokas. Arī šeit aizlūgšanai var būt brīnišķs spēks.

***

Mīļais Pestītāj! Kad mana pacietība zūd, esi Tu mans stiprinātājs. Kad nezinu, ko darīt, ved Tu mani pie tiem, kas spēj palīdzēt. Bet arī šodien māci mani aizlūgt par… Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress