189. E.Grīslis. Pārdomas par 1.Tim.6:1 

„Visiem, kas ir vergi apakš jūga, būs turēt savus kungus par visa goda cienīgiem, lai Dieva vārds un mācība netiktu zaimoti.” Pāvila pirmā vēstule Timotejam 6:1

***

Dzimtsbūšanas laikos nabaga latviešu dzimtscilvēkiem bija daudz jāklausās par Dieva iecelto sadzīves kārtību, kur kalpam ir svēts pienākums paklausīt kungam. Tā nebija tikai no pirksta izzīsta teorija; šeit redzam vienu no tās pamatiem (sk. arī Rom.13). Un tādēļ saprotam, ka visa Bībele nav uzskatāma vienā līmenī par pilnīgi skaidru Dieva Vārdu. To zināja jau Mārtiņš Luters, kas tāpēc mācīja, lai no Jāņa evaņģēlija un Pāvila vēstules romiešiem mācamies izvērtēt visu pārējos rakstus. Citiem vārdiem, šeit, Pāvilam aizstāvot verdzību, mēs sastopamies ar Pāvila cilvēcīgumu, kur viņš tīri neapzināti atkārto sava laikmeta uzskatus un nevis Dieva doto gudrību. Gluži tāpat Pāvils alojās, kad viņš sievietes uzskata par otrās šķiras cilvēkiem (ko gan viņš nedara vienmēr!). No šādas situācijas varam daudz ko mācīties. Vispirms, ka Bībeli nevar citēt bez priekšzināšanām un izpratnes. Kas vien citē pantu neapskatoties, no kuras vietas un kādā sakarībā, var mācīt čaumalu un noliegt kodolu. Otrkārt, ja jau apustulis Pāvils tīri cilvēcīgi sekoja dažiem sava laikmeta aizspiedumiem – vai tad mēs būsim gudrāki?! Arī mēs, kaut domājam rūpīgi un precīzi, tomēr kļūdīsimies! Tāpēc reliģiskās lietās noderēs būt pazemīgam un neplātīties ar savu viszinību, jo tā var parādīties kā mazzinība.

***

Mīļais Jēzu! Es Tev pateicos, ka Tu esi Debesu Tēva gudrības absolūts atspulgs, bez pārskatīšanās, maldīšanās un kļūdām! Māci man Tev sekot, no Tevis mācīties un tomēr apzināties, ka savā grēcīgā cilvēcībā es varu arī kārtīgi kļūdīties. Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress