2011.gada oktobra avīze, Nr. 48 

Draudzigi-1

Lasiet šajā izlaidumā:

 • Mācītāja sleja
 • Vērtības
 • Svēto kopība
 • Pļaujas svētki
 • Maize
 • Brīvības jēga
 • Piezīmes no mūsu pirmajām draudzes dienām Bēvuļēnos.
 • Gara dāvāta kopības sajūta
 • Saki saviem draugiem un brāļiem
 • Mums raksta
 • Sadraudzība Bēvuļēnos
 • Kā sagatavoties aiziešanai no šīs pasaules
 • Literārā lappusīte
 • Interesanti fakti
 • Pasmaidīsim

Lejupielādēt 48. avīzi.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress