2011.gada Vasaras avīze, Nr. 47 

47vaaks

Lasiet šajā izlaidumā:

 • Mācītāja sleja
 • Svētruna “Nebaidies atdoties mīlestībai!”
 • Pīpenes stāsts
 • Klusumā un vienatnē
 • Ceļojumi kopā ar „Svētdienas rītu”.
 • Riteņbrauciens uz Bevulēniem.
 • Jauniešu nometne
 • Rokas
 • Miera osta – Bēvulēni!
 • Paldies par mīlestību!
 • Mežaparks
 • Literārā lappusīte

Lejupielādēt 47. avīzi.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress