21. dziesma 

Korvedim. Dāvida dziesma.

(2) Kungs,

par Tavu spēku

priecājas ķēniņš,

un, kad Tu glāb viņu,

lūk, kā viņš līksmo!

(3) Ko viņa sirds alka,

to Tu viņam devi,

ko viņa lūpas lūdza,

Tu neliedzi viņam.

(Selā.)

(4) Tu nāc tam pretī

ar dāsnu svētību,

Tu liec tam galvā

tīrzelta kroni.

(5) Viņš lūdza Tev mūžu,

Tu viņam to devi-

ilgs viņa dienas

mūžīgi mūžam.

(6) Viņa godība liela,

jo Tu viņu sargā,

godā un slavā,

Tu viņu ietērp.

(7) Tu dāvā tam svētību

uz mūžiem,

liec priekā tam līksmot

Tavā priekšā.

(8 ) Ķēniņš paļaujas

uz Kungu-

Visaugstais mīl to,

un tas neklups.

(9) Tava roka ķers

visus Tavus Ienaidniekus,

Tava labā roka ķers

Tavus nīdējus,

(10) Tu metīsi viņus

kā degošā krāsnī,

kad Tu parādīsies!

Kungs Savās dusmās

aprīs viņus,

un apēdīs viņus

uguns!

(11) Viņu pēcnācējus

Tu iznīdēsi no zemes

un viņu sēklu

starp cilvēkbērniem!

(12) Tie gatavo ļaunu

pret Tevi,

viltu tie kaļ-

bet tie nejaudā,

(13) jo Tu liec tiem

muguru pagriezt,

kad Savus lokus

Tu griez tiem vaigā!

(14) Celies, Kungs,

Savā spēkā!

Mēs dziedam un spēlējam

Tavai varenībai.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress