268. Stāsts par krustu 

Reiz satikās četri punkti. Viņi skatījās cits uz citu un iemīlējās cits citā. Radās krusts. Mīlestības un ciešanu zīme.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress