273. Pasaka par kādu muzikantu 

Reiz dzīvoja kāds muzikants. Viņš spēlēja ansamblī, kas bija ļoti slavens. Reiz uzbruka kāds slims cilvēks un viņu nošāva. Muzikants nonāca Dieva priekšā.

„Tu esi nodzīvojis ļoti tukšu dzīvi,” Dievs viņam teica, „bet tavas jaunības dziesmas man patika. Es mēģināju tev dot savas melodijas, bet tu manī reti klausījies.”

„Kas man par to būs?” muzikants nobijies jautāja.

„Tavs sods būs vienīgi tas, ka nebūs noticis tas, kas varēja būt,” Dievs viņam atbildēja.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress