28.augusts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai.”‘ 

Sievas, pakļaujieties saviem vīriem, tā piederas saskaņā ar Kungu* (Kol. 3:18).

Visu pienākumu pamatā, kas sievai ir pret vīru, ir paklausība. Apustulis būtu varējis pieminēt arī tādus pienākumus

kā laipnību, uzticību, saimnieciskumu, bet viņš piemin tikai vienu īpašu sievas pienākumu – paklausību. Tas arī bija vienīgais likums, ko Dievs iesākumā bija devis sievietei. Viņš sacīja: “Tev būs kārot pēc sava vīra, un viņam būs valdīt pār tevi” (1. Moz. 3:16). Vīrs arvien atgādina, kas viņam pa prātam, un tādēļ apustulis spēj tik īsi izteikt galvenos sievas pienākumus.

Bet mēs tūlīt dzirdam sievas jautājumu: vai tiešām vīrs drīkst valdīt pēc savām iegribām un vēlmēm? Atbilde: nē, nekādā ziņā. Arī viņam ir likumi, kuriem jāpakļaujas. Bet, ja viņš tiem neseko, tad ievēro, ka apustulis tūlīt izdara papildinājumu. Viņš saka: “Tā piederas saskaņā ar Kungu.” Ne jau vīra un viņa rakstura pilnības dēļ sievai ir jāpakļaujas, bet tā “piederas saskaņā ar Kungu”.

Sievai ir jāpakļaujas tieši Tā Kunga dēļ, neatkarīgi no tā, vai vīrs pilda savus pienākumus, vai ne. Ja jau cilvēciskas kārtības dēļ pēc apustuļa Pētera vārdiem mums ir jāpakļaujas Tā Kunga dēļ, tad cik gan daudz vairāk mums ir jāpakļaujas dievišķas kārtības dēļ, kā tas ir šai gadījumā.

Vārdi “tā piederas saskaņā ar Kungu” ietver sevī divas lietas: pirmkārt, sievai jāpakļaujas savam vīram kristīgu iemeslu dēļ, t. i., Tā Kunga dēļ, kā iepriekš sacīts. Otrkārt, tam jānotiek kristīgā veidā, t. i., saskaņā ar Tā Kunga vārdu. Viņai jābūt pakļāvīgai, kā Tas Kungs viņai pavēlējis, un jāļauj vīram būt noteicējam ne tikai vārdos un rīcībā, bet arī saskaņā ar savu gribu.

Tava griba lai ir “pēc tava vīra”, un tas lai notiek aiz sirsnīgas vēlmes, “Tā Kunga dēļ”, un viņai jāpadara vīra griba par savējo. Bet, kad tu visu darīsi Tā Kunga dēļ, paklausību Dievam tu arvien turēsi augstāk par paklausību savam vīram. Jo, ja tavs vīrs prasa ko pretēji Dieva baušļiem, tad spēkā ir vispārējais likums: “Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem” (Ap. d. 5:29). Par to baznīctēvs Gregorijs ir sacījis: “Sievai ir jābūt savam vīram tīkamai tā, lai viņa nekļūtu netīkama savam Radītājam.”

Viens komentārs

  1. Justina saka:

    Iedomāsimies tādu situāciju. Vīrs apgalvo, ka 12*12=120. Sieva saka – 12*12=144. Vai sievai jāpaklausa vīram, ka 12*12=120?

Pašlaik komentāri ir slēgti šim rakstam.

Powered by WordPress