3. Advents 

Kur neziņa, patmīlība un neiejūtība sašķeļ attiecības -

Nāc ar savu gaismu, Ak, mīlestības DIEVS.

Kur netaisnība un apspiestība lauž cilvēka garu

Nāc ar savu gaismu, Ak, DIEVS, kas atbrīvo.

Kur bads, nabadzība, slimība un nāve dzīvi pārveido

par nepanesamu nastu -

Nāc ar savu gaismu, Ak, žēlastības DIEVS.

Kur aizdomas, skaudība, naids, ķildas un karš izaicina

Tavu labestību -

Nāc ar savu gaismu, Ak, miera DIEVS.

Mūžīgais DIEVS, atver mūsu acis, lai mēs staigātu

Tavas gaismas mīlestībā, atbrīvo mūs no dvēseles cietuma

ar Savu piedošanu, lai mēs spētu kalpot Tev un Tavai Radībai.

Āmen.

***

3. Adventa lasījums

Esiet pacietīgi, māsas un brāļi, līdz Tā Kunga atnākšanai. Raugi, zemkopis gaida dārgo zemes augli, pacietīgi uz to cerēdams, līdz tas dabū agro un vēlo lietu.  Pacietieties arī jūs, stipriniet savas sirdis, jo Tā Kunga atnākšana ir tuvu.  Nenopūtieties, brāļi un māsas, cits pret citu, ka netiekat tiesāti. Redzi, soģis stāv durvju priekšā.  Par paraugu ļaunuma panešanai un pacietībai ņemiet, brāļi, praviešus, kas ir runājuši Tā Kunga Vārdā.

Jēkaba vēstule 5:7-10

Powered by WordPress