30.jūnijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai” 

Skataities uz putniem gaisā: ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu Debesu Tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi? (Mt. 6:26).

Šīs pamācības nav vajadzīgas ne šīs pasaules laimes lutekļiem, kas nav pieredzējuši nekādas bēdas, ne arī sirsnīgi ticīgiem kristiešiem, kas Dieva vārdu tur dārgu savā sirdī. Tomēr, kad kristietis nonāk dziļā tumsā un pārbaudījumos un sāk apšaubīt Dieva vārdu, tad Tas Kungs tam rāda uz radības darbiem, kuri ir acīm saskatāmi un kuriem nav nepieciešama ticība.

Piemēram, par pasaulīgām raizēm Tas Kungs saka: “Skatieties uz putniem gaisā: jūsu Debesu Tēvs tos baro. Vai jūs neesat daudz labāki nekā viņi?” Ja Dievs rūpējas par maziem, nenozīmīgiem putniem, vai Viņš tiešām aizmirsīs par cilvēku – Viņa dārgāko un brīnišķīgāko radījumu, kas ir Dieva tēls, Viņa bērns un mantinieks, kungs pār putniem un dzīvniekiem? Vai Dievs aizmirsīs cilvēku?

Tu domā, ka esi Dieva pamests, un kāda lieta tevi dara pavisam bezpalīdzīgu, ka tu nespēj tikt galā. Neviens visā pasaulē tev nevar palīdzēt, un tu esi piesaucis Dievu, un tomēr esi pievīlies, piekusis, un tagad tev viss šķiet velti. Dievs “šķiet kā varonis, kas kritis izmisumā, un kā milzis, kas nespēj palīdzēt”.

Iespējams, ka tieši tā tu jūties un tā tev šķiet. Bet vai tu tomēr esi pievīlies, piekusis, un tagad tev viss šķiet velti. Dievs “šķiet kā varonis, kas kritis izmisumā, un kā milzis, kas nespēj palīdzēt”. Iespējams, ka tieši tā tu jūties un tā tev šķiet. Bet vai tu nesaproti, ka šādā veidā Sevi apslēpis brīnumainais, bet tomēr uzticamais Dievs? Jo ir neiespējami, ka Dievs tev nedos visu to labāko un derīgāko, ja vien tu meklē palīdzību pareizā veidā un nepretojies Tam Kungam un Viņa noliktai kārtībai, piemēram, – lūgdams Viņam svētdarīšanas spēku, pirms esi kļuvis ticīgs un glābts žēlastībā; vai arī, lūgdams pēc laicīgas palīdzības, bet negribēdams strādāt utt.

Vai Tā Kunga roka ir kļuvusi par īsu, ka tā vairs nevar palīdzēt? (Jes. 59:1). Vai Dievs, kas pats radījis acis, neredz tavas bēdas? Vai Viņš, kas radījis ausis, nedzird? Vai Viņš, kas rūpējas pat par putniņiem, neparūpēsies arī par tevi? Apdomā labi Kristus jautājumu: “Vai jūs neesat daudz labāki nekā viņi?” Glābējs saka: “Jūs esat daudz vairāk vērti nekā daudzi zvirbuļi!” To apdomā, jo tie ir paša Kunga vārdi. Jā, tāds uz mums ir Kristus prāts, uz mums, ko Viņš tik dārgi atpircis: “Jūs esat daudz vairāk vērti nekā daudzi zvirbuļi.”

Vai tiešām Tas Kungs, kas rūpējas par zvirbuļiem, varētu aizmirst tevi? Tu saki: “Es esmu grēkojis un ciešu pelnīti. Tāpēc Dievs mani pametis.” Cilvēk, attopies – vai tiešām Dievs izturas pret mums pēc mūsu grēkiem? (Ps. 103:10).

Viņš taču ir izredzējis mūs Kristū, pirms pasaules pamati tika likti (Ef. 1:4), un salīdzinājis pasauli ar Sevi Jēzū Kristū (2. Kor. 5:18), kad mēs vēl bijām Viņa ienaidnieki (Rom. 5:10), mums nebija izpirkuma un neviens Viņu nepiesauca, – vai Viņš darīs mums pēc mūsu grēkiem?

Vai mums būtu jāstājas Dieva priekšā ar savu taisnību? Tad neviens cilvēks netiktu izglābts un neviens no mums nevarētu saņemt pat ūdens lāsi. Turpretī tagad mūs arvien no visām pusēm ieskauj neskaitāmās Dieva svētības. Tādējādi mums no redzamajām lietām jāmācās ticēt neredzamajām.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress