311. Kāpēc cilvēks nevar saprast eņģeli? 

Reiz bija kāds cilvēks. Viņu interesēja eņgeļi.

“Tu nespēj saprast eņģeli,” Dievs viņam bieži teica.

“Kāpēc?”cilvēks jautāja.

“Jūs esat radības, kas veidotas pēc dažādiem principiem. Jūs varat dzīvot blakus, bet jūs nevarat cita citu saprast.”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress