314. Jēzus un sabats 

Reiz Jēzus ar mācekļiem svinēja sabatu.

“Ko mēs drīkstam darīt sabatā?” kāds māceklis jautāja Jēzum.

“Visu, ko drīkst darīt debesīs.”

“Ko drīkst darīt debesīs?” māceklis jautāja.

“Visu, ko Dievs nav aizliedzis,” Jēzus atbildēja māceklim.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress