320. Dievs un Pāvils 

Reiz Dievs teica apustulim Pāvilam: „Tu esi labi iemācījies uzvesties paradīzē, būdams farizejs.”

„Es visu laiku domāju par Jēzus mācekļiem, kurus es palīdzēju sodīt,” Pāvils teica Dievam.

„Būt labam Ādamam un būt labam Jēzus māceklim nav viens un tas pats,” Dievs atbildēja Pāvilam.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress