4. Advents 

Daudz svētku sveču iedegas, kad zeme krēslā grimst,

daudz tūkstoš citu mirdzinot pa debess dzīlēm dzimst.

Pār laukiem un pār pilsētām iet priecīgs vēstījums,

ka šodien dzimis Pestītājs, Kungs Jēzus Kristus mums.

Ak, zvaigzne pāri Bētlemei, tavs atvizējums lai

ar cerību un mieru spīd ikvienai mājvietai!

Lai tavas maigās gaismas stars ik bēdu sirdi rod

un Dieva mīlestības vēsts mums svētku prieku dod!

Emmy Kohler (1898), atdzejojis Fricis Dziesma

Powered by WordPress