41. dziesma 

Korvedim. Dāvida dziesma.

(2) Svētīts,

kas par vārgdieņiem gādā-

ļaunā dienā

Kungs paglābs viņu!

(3) Kungs viņu sargā

un uztur dzīvu,

par svētītu

viņu dēvēs zemē-

tik neatdod Tu viņu

ienaidnieku rīklei!

(4) Kungs remdina viņu

vārdzības gultā-

viņš bija slims,

Tu piecēli viņu!

(5) Es saku:

Kungs, žēlo mani!

Dziedē mani,

jo esmu pret Tevi grēkojis!

(6) Mani ienaidnieki

runā ļaunu par mani:

kad reiz viņš mirs

un viņa vārds zudīs?!-

(7) Kas nāk apraudzīt,

tukšu vien runā,

viņa sirds

pēc nelaimes lūko-

ārā viņš iziet

un stāsta!

(8 ) Visi, kas nīst mani,

čukstas par mani,

tie gudro

ļaunu pret mani:

(9) nelaba kaite

šo pārņēmusi-

kur šis guļ,

vairs no turienes necelsies!-

(10) Pat mans labvēlis,

uz kuru es paļāvos,

kas ēda manu maizi,

nu ceļ pret mani papēdi!

(11) Bet Tu, Kungs,

pažēlo mani

un piecel mani,

ka tiem atmaksāju-

(12) tad zināšu,

ka tīku Tev,

jo naidnieks pār mani

negavilēs!

(13) Lūk, es-

mana krietnuma dēļ

Tu turi mani

un noliec mani

Sev priekšā uz mūžiem!

(14) Slavēts Kungs,

Israēla Dievs,

no mūžības

līdz mūžībai!

Tiešām, tik tiešām!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress