5. dziesma 

Korvedim. Stabuļu pavadījumam.

Dāvida dziesma.

(2) Manos vārdos

ieklausies, Kungs,

ieausies

manos čukstos,

(3) pievērsies manām vaimanām,

mans ķēniņ un Dievs,

jo Tevi es lūdzos!

(4) Kungs,

Tu rītausmā dzirdi manu balsi,

es rītausmā saistos Tev -

un gaidu.

(5) Tu neesi tāds Dievs,

kam tīk negantība,

nesatiek

ļaunums ar Tevi,

(6) nespēj stāt lielmutis

Tev acu priekšā,

ikkatru ļaundari

Tu nīsti,

(7) melkuļus

Tu pazudini -

bendes un krāpnieki

Kungam riebj!

(8 ) Bet es

dēļ Tavas pārpilnās žēlastības

ieiešu Tavā namā,

zemošos Tavam svētajam templim,

bijādams Tevi.

(9) Kungs,

vadi mani Savā taisnībā,

jo naidnieki uzglūn man,

iztaisno manā priekšā

Savu ceļu.

(10) Viņu mutēs nav patiesības,

viņu iekšas ir pilnas posta,

viņu rīkle ir vaļējs kaps,

ar mēli tie lišķē.

(11) Sodi tos, Dievs,-

lai tie klūp

paši aiz sava viltus,

daudz tiem grēku-

dzen viņus prom,

ko tie dumpo pret Tevi?

(12) Lai priecājas visi,

kas tveras pie Tevis,

lai gavilē mūžam!

Sargā tos,

lai gavilē Tevī

tie, kas mīl Tavu Vārdu!

(13) Jo Tu svētī ik taisnīgo, Kungs,

kā ar vairogu

sedz to ar labvēlību.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress