5. Ko nozīmē paļauties 

Jaunajā angļu Bībeles tulkojumā Vārda „ticēt” vietā ir lietots „paļauties”. „paļaujies uz Kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksiet izglābti.”(Ap.d.16:31) Bet ko nozīmē – paļauties? Lūk, šāda līdzība:

LIDOŠANA AR LIDMAŠĪNU

Lauka malā ir nolaidusies lidmašīna. Apkārt ļaužu pūlis. Pilots piedāvājas nākošajā lidojumā paņemt sev līdzi kādu pasažieri. Bet kādu brīdi neviens no klātesošajiem nepakustas. Beidzot tomēr viens iznāk priekšā.

„Vai tu tici, ka šī lidmašīna spēj pacelties ar tevi gaisā” apjautājās pilots.

„Jā, protams, ka ticu,” atbild vīrietis. „Vai tad es neesmu redzējis, ka citi ar to lido?”

„Nu labi, tad kāp vien iekšā, lidosim, „rīko pilots, „Gatavodamies iedarbināt lidaparātu.

„Nu nē,” iesaucas viņš. „Es neiešu riskēt ar savu dzīvību!” un viņš atkāpjas atpakaļ pūlī.

Pēc brīža piedāvājas kāds cits pasažieris.

„Tu tici, ka šī lidmašīna ir spējīga pacelties ar tevi virs mākoņiem?” jautāja pilots.

„Es ticu,” viņš atbild. Ar šiem vārdiem viņš iekāpj lidmašīnā un drīz vien jau planē simtiem metru augstumā virs zemes.

Pirmais, kā redzat, bija dzirdējis par lidmašīnu un pat ‘ticēja” tās spēkam, tomēr pats viņš uz to ‘nepaļāvās.”Otrais , turpretī. spēra svarīgu soli, soli , kas prasīja noteiktu rīcību – viņš uzticējās lidmašīnas lidotspējai un tika pacelts gaisā. Viņš pilnīgi paļāvās, kurpretī pirmais tikai ticēja. Redzi , draugs, ar prāta ticību vien nepietiek, ir vajadzīga sirds paļāvība.

BĒGŠANA NO LAUPĪTĀJIEM

Tu stāvi lielas un dziļas aizas malā, kurai pāri pārmesta viena vienīga laipa. Tālumā aiz muguras tev pakaļ milzīgā ātrumā drāžas laupītāju banda. Ja tu nepāriesi pa šo laipu uz otru aizas malu, tu esi pazudis. Baidīdamies no tik šausmīga riska, pārbaudīdams laipu un domādams par baigo bezdibeni apakšā, tu kādu brīdi svārsties. Un, kamēr tu vilcinies, citi steidzas no visām pusēm un šķērso aizu un sasniedz viņu pusi.

Laupītāji strauji tuvojas. Tev pienācis pēdējais brīdis izšķirties – šķērsot aizu vai mirt. Tas ir dzīvības un nāves jautājums.

„Ko lai es daru, ko lai es daru?” tu izsaucies. „Vai laipa izturēs manu svaru? Viņa gan iztur pārējos. Es redzu ļaudis pulkiem šķērsojam aizu, kamēr es baidos un vilcinos. Jā, es ticu, ka viņa izturēs! Es ticu, ka viņa izturēs mani.”

Tagad nu tu esi nonācis tai izšķiršanās punktā, kur tu tiešām ”tici”, ka laipa tavu svaru izturēs. Bet vai tu esi drošībā? Vai tu esi jau pāri otrā pusē. Nekādā ziņā. Ir vajadzīgs vēl viens solis, ir vajadzīga „Paļāvība”< un paļāvība nozīmē noteiktu rīcību.

Beidzot tu nonāc izmisumā. Tu izšķiries pārbaudīt ti, kam tagad tici, rīkoties saskaņā ar sava prāta ticību. Tu uzkāp uz laipas , un nākošajā mirklī tu jau esi pāri otrā pusē. Laipa tavu svaru ir izturējusi, un tu esi glābts no saviem slepkavām.

Mans draugs! Dieva lielā Pestīšanas laipa aizvien vēl ir pārmesta pāri bezdibenim starp zemi un Debesīm. Miljonus tā jau ir izturējusi un nekad vēl nav lūzusi. Tā izturēs arī tevi, ja vien tu uz viņu paļausies.

Jā gan, tu vari pilnīgi ticēt, ka Jēzus spēj tevi glābt, Bet tu neesi glābts, kamēr tu nerīkojies saskaņā ar savu ticību, kamēr tu uz Viņu nepaļaujies un Viņu skaidri un noteikti nepieņem. Dieva sods var panākt tevi jebkurā mirklī, jo Sātans jau ir tev uz pēdām. Tādēļ pasteidzies, es tevi ļoti lūdzu! „Paļaujies uz Kungu Jēzu un tu tiksi izglābts.”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress