58. dziesma 

Korvedim. “Neizposti!” -

Dāvida uzraksts.

(2) Vai patiešām

lai taisnība klus,

kad jūs runājat?

Vai jūs pēc patiesības

tiesājat cilvēka dēlus?

(3) Ak, savās sirdīs

jūs darāt netaisnību,

virs zemes

jūs perinājāt varmācību!

(4) Paklīduši negantie

kopš mātes miesām,

alojas melkuļi

kopš mātes klēpja!

(5) Viņu inde

kā čūsku inde,

kā kurlai odzei,

kam ausis ciet,-

(6) tā nedzird

vārdotāju balsis,

viedīgo

zintnieku zintis!

(7) Dievs, satriec tiem zobus

viņu mutēs,

lauvu dzerokļus

izlauz, Kungs!

(8 ) Tie izsīkst

kā ūdens, kas prom!

Tie velk bultas-

bet uzgalis nost!

(9) Kā gliemis,

kas lienot iztek slienās,

kā nelaikā dzimis,

kam neredzēt saules!

(10) Pirms ērkšķi

krūmā sazels,

vēl zaļus

tos viesulis vītēs un aizraus!

(11) Līksmos taisnais,

kad ieraudzīs atriebību,

neganto asinīs

kājas viņš mazgās,

(12) un cilvēki teiks:

patiesi, taisnais atalgots,

patiesi, ir Dievs,

kas tiesā virs zemes!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress