59. dziesma 

Korvedim. “Neizposti!” – Dāvida uzraksts,

kad Sauls sūtīja

uzraudzīt viņa namu,

lai viņu nonāvētu.

(2) Glāb mani no ienaidniekiem,

mans Dievs,

no tiem,

kas ceļas pret mani,

patver mani!

(3) Glāb mani

no ļaundariem

un no asinsbendēm

atpestī mani!

(4) Lūk,

tie manai dzīvībai uzglūn,

vardarbji

sazvērējas pret mani!

Ne es ziedzies,

ne grēkojis, Kungs,

(5) nedz vainīgs,-

tie skrien, tie stāj pret mani-

celies man palīgā

un raugi!

(6) Un Tu, Kungs,

Pulku Dievs,

Israēla Dievs,

mosties sodīt

visas tautas!

Nevienu nesaudzē,

kas dumpo uz ļaunu!

(Selā.)

(7) Katru vakaru

tie atpakaļ nāk,

kā suņi kaukdami

apļo pa pilsētu,

(8 ) re, tie ļauk

mutei vaļu,

asi šķēpi

tiem starp lūpām,

tie saka:

kurš tad dzird?!-

(9) Bet Tu, Kungs,

smejies par tiem,

Tu piezobo

visas tautas!

(10) Tu, mans spēks,

pie Tevis turēšos,

jo Dievs

ir mans patvērums.

(11) Manas uzticības Dievs

ies man pa priekšu,

Dievs ļaus man uzlūkot

manus naidniekus!

(12) Neapkauj tos-

ka neaizmirst mana tauta!-

iztrenkā tos,

ar Savu spēku,

nogāz tos,

Tu mūsu vairogs un Kungs!

(13) Grēks tiem mutē,

viltus uz lūpām-

sapin tos

viņu lāstos un lepnībā,

un melos,

ko tie stāsta!

(14) Nīdē tos dusmās,

nīdē, lai nav!

Lai zina visi,

ka Dievs valda Jēkabā,

valda

līdz zemes galiem!

(Selā.)

(15) Katru vakaru

tie atpakaļ nāk,

kā suņi kaukdami

apļo pa pilsētu,

(16) pēc ēsmas

tie klaiņā,

ja nedabū sāta,

tie skrien visu nakti!

(17) Bet es dziedāšu

par Tavu spēku,

rītausmā gavilēšu

par Tavu žēlastību,

jo Tu biji

patvērums man,

paspārne man

posta dienās.

(18 ) Tu – mans spēks-

Tev dziedāšu,

jo Dievs

ir mans patvērums-

manas uzticības Dievs.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress