70. dziesma 

(1) Korvedim. Dāvida dziesma, lai

daudzinātu.

(2) Dievs,

nāc glāb mani,

Kungs,

man palīgā steidzies!

(3) Kauns tiem un misēklis,

kas manu dzīvību meklē!

Lai bēg ar negodu,

kas ļaunu man vēl!

(4) Lai aizbēg

apkaunoti

tie, kas saka:

āre!-

(5) Lai līksmo Tevī

un priecājas visi,

kas meklē Tevi,

un allaž lai saka:

liels ir Dievs!-

tie, kuri mīl

Tavu pestīšanu!

(6) Bet es-

nabaga ciešulis-

Dievs,

steidzies pie manis!

Mans palīgs un glābējs

Tu, Kungs,-

nekavējies!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress