8. Kāpēc nedzīvot mūžīgi? 

Kāpēc nedzīvot mūžīgi? Tu zini, ka tu to vari. Pasaules lielākais Zinātnieks to saka. Viņš paziņo, ka Viņš ir „iznīcinājis nāves varu.”Viņš saka, ka tagad Viņam dzīvība, ko nāve neskar, un kas ir pieejama visai cilvēcei. Viņš paziņo, ka „cilvēkam nav jāmirst” un ka tas var „dzīvot mūžīgi”,. Visus šos faktus tu vari izlasīt Viņā sastādītajā mācību grāmatā, 2.Tim. 1:10, Jņ. 6:50,51,58. Jņ.11:26 mēs lasām Viņa vispār steidzošāko paziņojumu: „Ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs ne mūžam!” Jau daudz laika pagājis , kopš es sāku ticēt tam, ko Viņš sacīja, un nepaļāvos uz Viņu. Tad es saņēmu to jauno mūžīgo dzīvību, par kuru Viņš runā, un tagad man ir droša pārliecība, ka es nekad nemiršu. Es dzīvošu mūžīgi. Vai tu arī?

„Ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības,” Viņš saka. (Jņ.3:3) Vai tu esi garīgs piedzimis/ Vai tu esi dzīvs?

Paturi prātā , ka vienreiz piedzimt nozīmē divreiz mirt, bet divreiz piedzimt nozīmē – mirt tikai vienreiz, pie tam nāve ir tikai fiziska.

Saņemot Viņa dzīvību, tu nekad vairs nevari mirt. Tu tagad esi nemirstīgs un tu dzīvosi mūžīgi.

Turklāt , šī dzīvība ir žēlastības dāvana. „Dieva dāvana ir mūžīga dzīvība caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.” (Rom.6:23)

Nav dzīvesveida, kuru dzīvodams, tu to varētu iegūt. Nav baznīcas, kas tev to varētu dot. Tu nemūžam nevari kļūt pietiekami reliģiozs. Lai to iegūtu, nedz pietiekami labs, lai to izpelnītos. Nekādi tavi darbi nevar tev dot tiesības uz to. „Ne ar darbiem,” Viņš saka (Ef. 2:9) Tā ir Dieva dāvana caur Viņa Dēju, Jēzu Kristu, un tev tā jāpieņem tāpat kā tu pieņemtu kuru katru dāvanu, jo tu par to samaksāt nespēj.

Turklāt , mūžīgā dzīvība ir atrodama vienīgi Kristū, tātad, ja tu nepieņem Viņu, tu to nekad nevari iegūt. „Kam Dēls ir, tam ir dzīvība, kam Dieva Dēla nav, tam nav dzīvības.”(1.Jņ. 5:12. Tādēļ Bībele saka: „Cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem.” (Jņ.1:12)

Tātad tev jāpieņem Jēzu Kristu, krustā sisto un augšāmcēlušos Pestītāju, un, kad tu būsi izglābts, tu būsi Dieva bērns, un tev būs mūžīgā dzīvība. Izglābis tevi no grēka soda, tas ir nāves, Viņš tevi izglābs arī no grēka varas, lai tu varētu dzīvot taisnu dzīvi. Vai nu tu to gribi?

Atceries, ka vienīgais iemesls, kādēļ tu mirsi , ir tas , ka tu atsakies dzīvot. „Bet jūs negribat nākt pie Manis, lai iegūtu dzīvību,” Kristus saka. (Jņ.5:40) Bet ja tu nāksi, tad Viņš tev dos Mūžīgo Dzīvību, un to dzīvosi mūžīgi. Bet ja tu atsakies nākt – tu tiešām mirsi.

Pirmkārt, tu mirsi fiziski. Tā ir miesas nāve. Bet vēl ir garīgā nāve. Tā ir dvēseles nāve, tās atšķiršana no Dieva. Un beidzot, ir mūžīgā nāve, kas nekad nebeidzas. Tā ir atšķirība no Dieva uz mūžīgiem laikiem. Vai tu esi gatavs sastapt šo nāvi?

Ja tu gribi tikt atpestīts no nāves, tad griezies pie Jēzus, pilnīgi paļaujies uz Viņu, un Viņš tevi izglābis un atbrīvos tevi no grēka varas. „Patiesi, patiesi, es jums saku,” Viņš saka, „kas Manus vārdus dzird un tic Tam, kas Mani sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvē.”(Jņ.5:24) Vai tu Tam tici? Ja tu Viņam ticēsi un paļausies uz Viņu, tev būs mūžīgā dzīvība.

Tad nāc, mans draugs, nāc! Pieņem Dieva žēlsirdības piedāvājumu tagad, pirms vēl nav par vēl uz visiem laikiem. Te viss ir skaidrs. Vai tu gribi Kristu pieņemt vai noraidīt? Tev pašam jāizšķiras. Pieņem Kristu, un tu dzīvosi mūžīgi. Vai tu to darīsi? Dari to, un dari to TAGAD.

Es ņemu Dzīvību, ko sniedz

Man Jēzus, Pestītājs.

Un Svētais Gars man atdzimt liek

Nu jauna mūžībai.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress