84. dziesma 

Korvedim. Gatas arfu pavadījumā.

Koraha dēlu dziedājums.

(2) Cik jauki

ir Tavi mājokļi,

Pulku Kungs!

(3) Kāro un nīkst

mana dvēsele

pēc Kunga pagalmiem,

mana sirds

un mana miesa

gavilē dzīvajam Dievam!

(4) Pat putns

rod mājas

un bezdelīga

ligzdu,

lai perētu

putnēnus

pie Taviem

altāriem,

Pulku Kungs,

mans ķēniņ un Dievs,-

(5) svētīti,

kas Tavā namā mīt

un allaž

slavina Tevi!

(Selā.)

(6) Svētīti ļaudis,

kuru spēks – Tevī,

tempļa ceļš-

viņu sirdīs!

(7) Kad tie nāks cauri

Balzāmkoku ielejai,

tā izverd avotus,

to svētībā

ietin lītavas.

(8 ) Tie dodas

no spēka pie spēka,

līdz visi stāv

Dieva priekšā Cionā!

(9) Kungs,

Pulku Dievs,

uzklausi

manu lūgšanu!

Ieausies,

Jēkaba Dievs!

(Selā.)

(10) Mūsu vairogu

uzlūko, Dievs,

raugies

Tavā svaidītā vaigā!

(11) Laba ir diena

Tavos pagalmos,

starp tūkstoš

to izvēlos-

sēdēt

pie mana Dieva sliekšņa

nekā mājot

neganto teltīs!

(12) Jo saule un vairogs

ir Kunga Dievs-

jo žēlastību un godību

dāvā Kungs

un neliedz laba tiem,

kas krietnumā staigā!

(13) Pulku Kungs,

svētīts ir cilvēks,

kas Tev paļaujas!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress