96. dziesma 

(1) Dziediet Kungam

jaunu dziesmu,

dziedi Kungam,

visa zeme!

(2) Dziediet Kungam,

svētījiet Viņa Vārdu,

vēstiet diendienā

Viņa pestīšanu!

(3) Izstāstiet tautās

Viņa godu

un visos ļaudīs-

Viņa brīnumus!

(4) Liels ir Kungs

un slavējams ļoti-

bijājams Viņš

pār visiem dieviem,

(5) jo visi tautu dievi-

tik elki,

bet Kungs

debesis radījis!

(6) Diženums un slava

Viņam pa priekšu,

spēks un godība

Viņa svētvietā!

(7) Atzīstiet Kungam,

tautu saimes,

atzīstiet Kungam

spēku un godu!

(8 ) Atzīstiet Kunga

Vārda godu,

nesiet upuri

un ienāciet

Viņa pagalmos!

(9) Klanieties Kungam

svētajos mājokļos!

Drebi Viņa priekšā,

visa zeme!

(10) Sakiet:

tautās Kungs valda,

nolicis pasauli,

ka nepakustas,

Viņš tiesās tautas

pēc patiesības!-

(11) Lai priecājas debesis

un lai līksmo zeme,

lai krāc jūra

un viss, kas tajā!

(12) Lai gavilē lauki

un viss, kas tajos!

Tad dziedās

visi koki mežā-

(13) Kunga priekšā,

jo Viņš nāk,

jo Viņš nāk

tiesāt zemi!

Viņš tiesās pasauli

taisnībā

un tautas

Savā patiesībā.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress