ATKLĀTĀ VĒSTULE VECĀKIEM 

Labdien Jūsu mājā, Jūsu ģimenē!

Šī vēstule ir atklāta un tā domāta katram, ne tikai mūsu draudzes locekļiem, jo bērni patiešām noteiks mūsu visu nākotni.

Šo vēstuli rakstām Jums kā vecākiem, jo izrādās, ka jūsu bērniem laiks jau iet skolā – mūsu mazajā svētdienas skoliņā.

Gan jau esat dzirdējuši par kristīgo mācību lielajās skolās. Diemžēl, tā arī nav zināms, kad tā tiks mācīta un vai aiz programmu vispārīguma bērni varēs ko saprast – vai nepieņems vēsti par Jēzu Kristu kā vēl vienu latviešu pasaku. Tas mums liek aicināt Jūs, mūsu draudzes locekļus, būt gudrākiem un zinošākiem šajā nozarē, kas var kļūt par pamatu Jūsu bērnu harmoniskai un līdzsvarotai attīstībai.

Draudzes svētdienas skolas programma ir paredzēta trīs vecuma grupām (3-6 gadi, 7-11 gadi un 12 –16 gadi). Tās valoda ir skaidra un, galvenais, tā ir ar praktisku pielietojumu. Bērni kopā ar vecākiem piedalās viņiem vien paredzētos īsos svētbrīžos, un mācības nav “par kaut ko”, bet tas ir ievads sapratnē, kāds valdīja mūsu iepriekšējās paaudzēs, kas Dieva nozīmi savā dzīvē neapšaubīja, bet dzīvoja ar apziņu, ka Viņš ir klāt mūsu ģimenēs ar savu svētību, sargājot mūsu mīlestību un saticību, ka Viņš kā visas radības sākums ir Tas, kas dod dzīvību mūsu bērniem, un ir svarīgi vispirms to apzināties un tad arī dzīvot saskaņā ar Viņa mācību, nevis runāt kā par kādu no reālās dzīves atsvešinātu dogmu.

Galvenās svētdienas skolas mācību sadaļas ir: Dieva izpratne un mūsu saskarsme ar Viņu, Labais un ļaunais cilvēka dzīvē, Dieva atklāsme Bībelē, Baznīca un draudze – šīs tēmas pakāpeniski tiek atklātas visa mācību gada garumā, katrai vecuma grupai ejot aizvien dziļāk jau iepriekš zināmajā, tā vecākie bērni vairs nerunā par labu un ļaunu, bet jau par Dieva likumiem, kas līdz šim viņiem ir bijuši pazīstami kā mūsu dvēselē rakstīta tiekšanās pēc labā, utt. utml.

Katra ceturkšņa sākumā vecākiem paskaidrosim, kas tiks mācīts turpmākajās nodarbībās, kopīgi gatavosimies Ziemassvētku svinēšanai, būs arī dāvanas, rotaļas, dziesmas, jo Ziemassvētku īstais iemesls taču ir kāda maza puisēna piedzimšana, tādēļ viss notiks kā īstā dzimšanas dienā, ja vecāki pacentīsies, tad varbūt būs pat torte..!

Mēs gaidīsim Jūs atnākam uz pirmo svētdienas skolas sākuma svētbrīdi Pļaujas svētkos 5.oktobrī plkst. 13.00,

Turpmāk katru svētdienu plkst. 13.00 svētbrīdis un pēc tam mācības grupiņās.

Sīkāku programmu ievietosim vēlāk sadaļā Draudzes dzīve/svētdienas skola.

Lai kāda ir Jūsu ģimenes pašreizējā situācija, mēs ļoti gaidīsim Jūsu atsauksmi,

piezvanot vai ienākot draudzes kancelejā tās darba laikā:

no 10.00 – 13.00, izņemot pirmdienas, otrdien līdz 19.00;

Svētdienas skolas skolotājus un vadītāju Māru Kuģi iespējams satikt svētdienās pēc dievkalpojuma,

mācītājus varat sastapt vai sazvanīt runas stundu laikā:

otrdienās 13.00-19.00 Ingus Daukstu,

trešdienās un ceturtdienās 10.00–13.00 Juri Zariņu,

tālrunis kancelejā 7224028.

Dieva svētību un klātbūtni Jūsu ģimenēs vēlot –

Jūsu mācītāji Juris Zariņš Ingus Dauksts

2003.gada 30.septembrī.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress