Bībeles lasīšanas plāns 2011 

bible_reading_plan

365 dienas ar labiem draugiem!

2011. gada ceļojums pa Bībeli

Bībeles lasījumi Bībeles stāsts

 1. I Mozus 1: 1-2; 3 Iesākumā: Dievs! Kādēļ cilvēkam ir vērtība?
 2. I Mozus 3: 1-24 Ādams un Ieva Kā esi līdzīgs viņiem?
 3. I Mozus 4: 1-16 Kains un Ābels Kad dusmas Tevi ir skādējušas?
 4. I Mozus 4: 17; 5 :21-24 Ēnochs Ar ko Tu vadi savas gaitas?
 5. I Mozus 6: 9-22 Noa Kas ir grūtākais uzdevums ko Dievs Tev licis veikt?
 6. I Mozus 7: 1-24 Dzīvnieki un Noas ģimene Kā Dievs Tevi ir sargājis?
 7. I Mozus 8: 6-22 Krauklis un balodis Kad Tev kāds ir pasniedzis olīvas lapu?
 8. I Mozus 9: 8-17 Varavīksne un apsolījums Par ko Tu domā redzot varavīksni?
 9. I Mozus 11: 1-9 Bābeles tornis Salīdzini ar notikumu Apustuļu darbu gr. 2:1-11
 10. I Mozus 11: 10-32 Ābrāma cilts koks Kādēļ Bībelē tik svarīgas šīs cilts grāmatas?
 11. I Mozus 12: 1-9 Aicinājums un apsolījums Ābrāmam Kā Dievs ietekmē Tavas izvēles?
 12. I Mozus 13: 1-13 LATS Vai gribot to “labāko”, esi kādreiz kļūdījies?
 13. I Mozus 14: 13-21 Melchisedeks Atceries šī augstā priestera vārdu un viņa cienastu.
 14. I Mozus 16: 1-5 Sāraj Cik Tu esi pacietīgs?
 15. I Mozus 16: 6-14 Hagara Cilvēka nežēlība, Dieva žēlastība.
 16. I Mozus 16: 15; 21: 12-21 Išmaēls Jā, arī viņš ir svarīgs! Uzzini kāpēc Angliski: “ISHMAEL”.
 17. I Mozus 17: 1-8; 15-16 Ābrāhams un Sāra Vai vārda izmaiņa maina cilvēku?
 18. I Mozus 18: 1-15 Ciemiņi pie Mamres ozoliem Cik Tu esi viesmīlīgs galīgiem svešiniekiem?
 19. I Mozus 18: 20-33 Sodoma un Gomora, kad vēl bija cerība. Dievs žēlastībā atsaucās arī tādām lugšanām.
 20. I Mozus 19: 1-26 Kad uzvar grēks un ļaunums. Kādēļ Sāra atskatījās?
 21. I Mozus 20: 1-7 Abimelechs Kad Dievs Tevi atturēja, lai Tu negrēkotu?
 22. I Mozus 21: 1-4 Īzāks Viņa vārds nozīmē: smiekļi. Kāpēc?
 23. I Mozus 22: 1-17 Ābrahāma un Īzāka pārbaude Kad bijis visgrūtāk Dievam vai kādai autoritātei paklausīt?
 24. I Mozus 24:12-17;68;25:21-28 Rebeka Vai iespējams mīlestību “vienādi” dalīt?
 25. I Mozus 27: 6-29 Jēkabs Vai ar viltus iegūtais jebkad var nest svētību?
 26. I Mozus 27: 34-41 Ezavs Vai esi kādreiz gribējis otram atriebties?
 27. I Mozus 28: 10-17 Kāpnes Cik reizes Dievs Tavā dzīvē palicis neatpazīts?
 28. I Mozus 29: 1, 9-30 Jēkaba sievas Cik svarīgs Tev ir skaistums?
 29. I Mozus 29: 31-35 Lea Vai Dievs izlīdzina netaisnības?
 30. I Mozus 30: 1-3; 8; 22-24 Rāhele Kad esi sacenties ar māsu vai brāli?
 31. I Mozus 32: 10-16 Jēkabs dodas mājās. Ar ko Tev jāizlīgst mieru?

Te ir PDF fails - Bībeles-stāsti-365-janv2010

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress