Bībeles stundas 

Bibele2

Bībeles stundas - katru ceturtdienu pl. 18:00.
Šobrīd tiek lasīta 1.Mozus grāmata.

Var pieslēgties arī Skype, iepriekš pievienojoties vietnes kontaktpersonu lokam:

Rīgas Sv.Jāņa baznīcas video

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress