Aktualitātes

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Mūžīgi

„Gaismai austot, Viņš iziedams aizgāja uz tuksnesi. Bet ļaudis Viņu

A.Niedras pasakuma afisa

Par Andrievu Niedru, sarīkojums muzejā

Diskusija par pretrunīgi vērtētu personību Andrievu Niedru Trešdien, 20. aprīlī, plkst.

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Tavā avotā

„Ko Es jums saku, to Es saku visiem: „Esiet nomodā!"”

DSC07417

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Skatiens

„Jēzus, viņu uzlūkodams, iemīlēja viņu...” Mk.10:21 Es tagad te nemaz nebūtu... ja

Ikonas_plakats_A4

Ikonu izstāde „Dzīvību dāvinājis”

Latvijas Kristīgās akadēmijas studiju programmas „Bībeles māksla” mācībspēki un studenti

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Tā būs interesantāk

„Viņš nāca Kapernaumā, un, mājās būdams, Viņš tiem jautāja: "Par

LiftUpTheCross1c

Ceļš uz Lieldienām

Ejot pretim Lieldienām, Jāņa baznīca būs atvērta katru dienu. Klusajā nedēļā

Izraela2008 223

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Tad es varu!

„Jēzus to ņēma pie rokas un piecēla, un tas uzcēlās.”

Izraela2008 277

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Kopā

„Pēc sešām dienām Jēzus ņēma līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Tu zināji

„Izdzirdis, ka tas esot Jēzus no Nacaretes, viņš sāka saukt

Izraela2008 214

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Esi redzams!

„Un no turienes cēlies Viņš nogāja uz Tiras robežām. Un,

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Nebaidies!

„Un Viņš iekāpa pie tiem laivā, un vējš nostājās, bet

IMG_0958

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Tuvu

„Kad vakars metās, tad laiva bija jūras vidū un Viņš

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu!- Vientuļi.

„Un Viņš tūdaļ Saviem mācekļiem lika kāpt laivā un papriekš

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Tas ir Viņš!

„Un, kad sabats nāca, Viņš sāka sinagogā mācīt; un daudzi,

Powered by WordPress