Aktualitātes

Dziedējošā mūzika no Gruzijas

Dziedējošā mūzika no Gruzijas

Izraela2008 238

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu – Kurš

„Tur bija Marija Magdalēna un otra Marija, viņas sēdēja pretim

IMG_4204

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Un mans

„Virs Viņa galvas tie pielika Viņa vainas uzrakstu: ŠIS IR

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Tik un tā

Kad vakars metās, Viņš apsēdās ar divpadsmit mācekļiem, un, tiem

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Un tagad?

"Jūs zināt, ka pēc divām dienām būs Pashā, un Cilvēka

Izraela2008 232

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Tu zināji

„Izdzirdis, ka tas esot Jēzus no Nacaretes, viņš sāka saukt

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Būt ar Viņu

"Tā Viņš dienā bija Templī un mācīja, bet pa naktīm

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Pēdu nospiedumi

„Tie bija ceļā, iedami augšup uz Jeruzālemi. Un Jēzus gāja

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Pēdu nospiedumi

„Tie bija ceļā, iedami augšup uz Jeruzālemi. Un Jēzus gāja

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Mūžīgi

„Gaismai austot, Viņš iziedams aizgāja uz tuksnesi. Bet ļaudis Viņu

A.Niedras pasakuma afisa

Par Andrievu Niedru, sarīkojums muzejā

Diskusija par pretrunīgi vērtētu personību Andrievu Niedru Trešdien, 20. aprīlī, plkst.

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Tavā avotā

„Ko Es jums saku, to Es saku visiem: „Esiet nomodā!"”

DSC07417

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Skatiens

„Jēzus, viņu uzlūkodams, iemīlēja viņu...” Mk.10:21 Es tagad te nemaz nebūtu... ja

Ikonas_plakats_A4

Ikonu izstāde „Dzīvību dāvinājis”

Latvijas Kristīgās akadēmijas studiju programmas „Bībeles māksla” mācībspēki un studenti

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Tā būs interesantāk

„Viņš nāca Kapernaumā, un, mājās būdams, Viņš tiem jautāja: "Par

Powered by WordPress