Aktualitātes

Izraela2008 223

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Tad es varu!

„Jēzus to ņēma pie rokas un piecēla, un tas uzcēlās.”

Izraela2008 277

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Kopā

„Pēc sešām dienām Jēzus ņēma līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Tu zināji

„Izdzirdis, ka tas esot Jēzus no Nacaretes, viņš sāka saukt

Izraela2008 214

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Esi redzams!

„Un no turienes cēlies Viņš nogāja uz Tiras robežām. Un,

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Nebaidies!

„Un Viņš iekāpa pie tiem laivā, un vējš nostājās, bet

IMG_0958

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Tuvu

„Kad vakars metās, tad laiva bija jūras vidū un Viņš

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu!- Vientuļi.

„Un Viņš tūdaļ Saviem mācekļiem lika kāpt laivā un papriekš

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Tas ir Viņš!

„Un, kad sabats nāca, Viņš sāka sinagogā mācīt; un daudzi,

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Es esmu Tev Svarīga

„Viņam tā vēl runājot, kādi no sinagogas priekšnieka nāk un

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Nespēšu klusēt

„Tas nogāja un sāka sludināt visā desmit pilsētu apgabalā, ko

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Vispirms Tu

„Viņš iekāpa laivā, un Viņa mācekļi Tam sekoja.” Mt.8:23  Vispirms Tu. Es

Izraela2008 161

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Privilēģija

„Un daudzās tādās līdzībās Viņš uz tiem vārdu runāja, tā,

Izraela2008 148

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Divatā.

„Kad Viņš bija viens pats, tad tie, kas līdz ar

Izraela2008 185

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Patiesība šodien

Viņš sacīja: "Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird." Mk.4:9  Kā izklausās

IMG_1006

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Esam ceļā

„Viņš uzkāpj kalnā un aicina pie Sevis, kurus pats gribēja,

Powered by WordPress