Aktualitātes

Izraela2008 161

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Privilēģija

„Un daudzās tādās līdzībās Viņš uz tiem vārdu runāja, tā,

Izraela2008 148

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Divatā.

„Kad Viņš bija viens pats, tad tie, kas līdz ar

Izraela2008 185

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Patiesība šodien

Viņš sacīja: "Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird." Mk.4:9  Kā izklausās

IMG_1006

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Esam ceļā

„Viņš uzkāpj kalnā un aicina pie Sevis, kurus pats gribēja,

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu!- Viņš mani redz

„Viņš saka tam cilvēkam, kam roka bija nokaltusi: "Nāc te

Izraela2008 121

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Vai ir vērts?

„Viņš izgāja atkal pie jūras, un visi ļaudis nāca pie

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Klusā vieta

„No rīta gaiļos cēlies, Viņš izgāja un nogāja kādā vientuļā

Izraela2008 156

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Patiesības malks

„Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, nedz stundu,

DSC07161

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Ar Tevi.

„Izgājis no Tempļa, Jēzus aizgāja.” Mt.24:1 Kā Tu pavadīsi šo dienu? Es

R.Bahs – Vismazākais pavērsiens

Vismazākais pavērsiens šodien           var aizvest tevi   uz absolūti atšķirīgu

DSC07421

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Tavs pieskāriens.

„Un redzi, kāds spitālīgs vīrs pienāca, nometās Viņa priekšā zemē

DSC09447

Bevulēnos cīnās ar sniegu, 2011.g. 18.-20.03

[gallery] Klāt nebiju, pats neredzēju, bet bildes runā pašas par sevi.

DSC07399

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Mierinājums.

„Kad pasaule jūs ienīst, ziniet, viņa Mani papriekš ir ienīdusi.”

IMG_4415

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Es piederu gaismai

„Es, gaisma, esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas Man tic,

DSC07416

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Viegli nebūs.

„Ja kāds Man grib kalpot, tad lai viņš seko Man,

Powered by WordPress