Aktualitātes

DSC07399

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Mierinājums.

„Kad pasaule jūs ienīst, ziniet, viņa Mani papriekš ir ienīdusi.”

IMG_4415

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Es piederu gaismai

„Es, gaisma, esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas Man tic,

DSC07416

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Viegli nebūs.

„Ja kāds Man grib kalpot, tad lai viņš seko Man,

DSC07411

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Kā?

„Bet starp tiem, kas bija atnākuši svētkos, lai pielūgtu, daži

DSC07459

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Tu esi.

„Jēzus atbildēja viņiem: "Patiesi, patiesi Es jums saku: pirms Ābrahāms

DSC07394

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Vai es redzu?

„Viņš atbildēja: "Cilvēks, kuru sauc Jēzus, iztaisīja svaidāmo, svaidīja ar

IMG_4200

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Nekavējies!

„Jēzus tam sacīja: "Ej, tava ticība tev palīdzējusi." Un tūdaļ

IMG_4208

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Laivā.

„Tad viņiem gribējās Viņu ņemt laivā, un tūdaļ laiva sasniedza

IMG_4204

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Es arī.

 „Filips atrod Nātānaēlu un saka viņam: "Mēs esam To atraduši,

IMG_4170

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Laimīgā.

„Pie mācekļiem sevišķi griezdamies, Viņš sacīja: "Svētīgas tās acis, kas

IMG_4401

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Vai Tu pabarosi mani?

„Uzņemiet sevī nevis iznīkstošo barību, bet barību, kas paliek mūžīgai

DSC07549

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Nāc!

„Jēzus uz viņu sacīja: "Lapsām ir alas un putniem apakš

DSC07421

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Un ko tu domā par Mani

Viņš tiem sacīja: "Bet jūs, ko jūs sakāt Mani esam?"

IMG_4422

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Es eju Tev līdzi

„Pēc tam Viņš izgāja un ieraudzīja muitnieku, vārdā Levijs, pie

DSC07417

Ciešanu laikā paliec ar Jēzu! – Es izvēlos palikt

„Kā Tēvs Mani ir mīlējis, tā Es jūs esmu mīlējis:

Powered by WordPress