Bibliotēka

Bibele2

Lasīt Bībeli

Tikko sācies Jaunais gads, un aicinu Tevi iesākt

Lugsanu dienu

Lūgšanu diena 17. decembrī

Sestdien pl. 10:00- 14:00. Nāc kopā

Bibele2

PLĀNOJAM nr.2: Grāmatu studijas

Ar jauno gadu (no janvāra 1x mēnesī, svētdienā)  tiek plānots

PLĀNOJAM NR.1: AKTUĀLA SARUNA

Luterisma mantojums fonds draudzēm piedāvā sarunas par vērtīgām un aktuālām

1

Bibliotēkā Jaunās grāmatas

Bibliotēkā Jaunās grāmatas 1. Bībele kā Kristus liecība Šajā grāmatā autors aplūko ļoti

Jēzus ceļš Piektdienā

Lielā piektdiena Mt.27:27-56 Jēzus nāve Pilāta karavīri aizveda Jēzu uz pārvaldnieka pili.

Jēzus ceļš ceturtdienā

Zaļā ceturtdiena Jņ.13:1-20 Jēzus mazgā mācekļiem kājas Bija laiks pirms Pashas svētkiem.

Jēzus ceļš trešdienā

Lk.21:34-38 Aicinājums būt nomodā Bet piesargieties, ka jūsu sirdis nenotrulinās dzerot

Kristus ceļš otrdienā

Mk.14:3-9 Jēzus svaidīšana Betānijā Un, viņam Bētanijā spitālīgā Sīmaņa namā sēžot,

Kristus ceļš pirmdienā

Klusās nedēļas pārdomās katru dienu mūs vadīs draudzes evaņģēlists Gints

IMG_5872

Vai vērts?

Māra Lamaša .Vai vērts? Rokas neklausa Viss beidzies Kājas nestaigā Vairs

Ziema2

Veltījums mācītājiem

Māra Lamaša Dieva armijas gvards Esmu Dieva armijas gvards Viņa dievišķā vārda skarts Manas

Ziema

Dvēseles lūgšana

Māra Lamaša Dvēseles lūgšana Vai Dievu slavē skaļi vārdi Kas ar dvēseli

Dzejolis

Dod man karstu sirdi

IMG_3282

v.BUšs “365 X VIŅŠ” – 6.aprīlis

Bet pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, gaismai austot, sievas nāca

Powered by WordPress