365 pasakas katrai gada dienai

231. Krusta skaistums.

Jēzus reiz teica Tēvam: „Kāpēc sakaista dzīve ir tik grūta?”

230. Kāpēc pastāv elle?

Reiz Jēzus jautāja Dievam: „Tēti, kāpēc pastāv šī briesmīgā vieta?

229. Jēzus un mācekļi

Reiz mācekļi jautāja Jēzum: „Kāpēc farizeji tevi tā nemīl?”

„Viņi

228. Paklausība Dievam ir brīvība

Reiz Jēzus jautāja Dievam: „Tēti, kāpēc tu sodīji Ādamu?”

Dievs

227. Aizliegtais auglis ir bezgaršīgs.

Reiz Jēzus jautāja Tēvam: „Kāpēc runā , ka aizliegtais auglis

226. Es mīlu savu likteni

Reiz dzīvoja kāds eņģelis. Viņš bija cilvēka draugs. Tas bija

225. Ādama princips

Reiz Ādams jautāja Dievam: „Uz kāda principa ir celta paradīze?”

224. Mana Tēva namā ir daudz mājokļu

Reiz kāds jautāja Jēzum: "Kāpēc Dievs nogalina cilvēkus?"

Jēzus atbildēja:

223. Tu vari dzīvot Dievā, ja tu to lūdz.

Reiz Jēzus jautāja Tēvam: "Kur es dzīvošu pēc nāves?"

Dievs

222. Visa mīlestība ir Dievs

Reiz bija divi cilvēki. Vienu sauca Meistars, otru - Margarita.

221. Izdzīšana no paradīzes

Reiz Jēzus teica Tēvam: "Kāpēc tu izdzini Ādamu no paradīzes?"

220. Dieva attēls

Reiz jēzus jautāja Tēvam:"Kas ir Dievs?"

"Dievs esi tu," Tēvs

219. Es nezinu

Reiz Jēzus jautāja Tēvam:"Kā notiks mana otrā atnākšana?"

"Es nezinu,"Dievs

218. Mīlestība ir pielūdzama

Reiz Marija Magdalēna teica Jēzum:"Kāpēc tev nepatīk, ka tevi pielūdz?"

217. Gudrās jaunavas

Reiz bija desmit jaunavas. Piecas gudras un piecas ģeķigas. Piecas

Powered by WordPress