365 pasakas katrai gada dienai

336. Ģetzemane

Reiz Jēzus jautāja Tēvam: „Kāpēc man jācieš?”

Dievs atbildēja:

335. Ēdenē ir jaunumi

Ēdenē parādījies pazudušais dēls. Viņš savos klejojuma gados ir bijis

334. Pasaules gals

"Kāds būs pasaules gals?" kāds puisis jautāja Dievam.

"Tāds, kādu

333. Kas ir šķīstītava?

"Kas ir šķīstītava?" kāds cilvēks reiz jautāja Dievam.

"Tā ir

332. Pavasaris

Reiz bija kāda diena. Spīdēja saule, sniegs kusa, un gaisā

331. Kura paradīzes vieta ir vislabākā?

"Kura paradīzes vieta ir vislabākā?" kāds cilvēks reiz jautāja Dievam.

330. Veiksmīgais olimpietis

Reiz dzīvoja kāds puisis. Viņš bija savas mazās valsts olimpiskās

329. Trīs bezgalības

Reiz dzīvoja Dievs. Viņš arī tagad dzīvo. Viņš dzīvos vienmēr.

328. Pasaka par kafejnīcu un spoguļiem

Reiz bija kāda kafejnīca. Gar abām tās sienām un apmeklētājs,

327. Jēzus un Ēdenes dārzs

Reiz Jēzus jautāja Tēvam: "Kur ir paradīze?"

Dievs atbildēja: "Paradīze

326. Budista sapnis

Reiz kāds budists gāja pa ielu. Debesīs spīdēja mēness.

"Tas

325. Punkta izvēle

Reiz dzīvoja punkts.Viņam bija izvēle - klausīt Dievam vai klausīt

324. Kur atrodas Ēdene?

Reiz Jēzus jautāja tēvam: "Kur atrodas Ēdene?"

Dievs atbildēja Jēzum:

323. Jēzus un mācekļi

Reiz Jēzus teica mācekļiem: „Jums būs jāatkārto Ābrahāma upuris.”

322. Ādams, Jēzus un Ābrahāms

Reiz kāds cilvēks jautāja Dievam: „Kā saprast Bībeles stāstus?”

Dievs

Powered by WordPress