365 pasakas katrai gada dienai

321. Atgriešanās Ēdenē

Reiz Dievs teica Jēzum: „Tu esi otrais Ādams.”

„Ko tas

320. Dievs un Pāvils

Reiz Dievs teica apustulim Pāvilam: „Tu esi labi iemācījies uzvesties

319. Paklausības zeme

Reiz Jēzus jautāja Tēvam: „Kāpēc Ābrahāmam bija jāatstāj savi radi

318. Pāvils un Jēzus

Reiz debesīs apustulis Pāvils teica Jēzum: "Es daudz esmu domājis

317. Spilvena dzīve

Reiz dzīvoja kāds spilvens. Viņš bija mīksts un ērts, un

316. Dvēseles ceļš

"Kāpēc Mozum tik ilgi bija jāiet uz Apsolīto zemi?" reiz

315. Jūda un Jēzus

Reiz Jūda jautāja Jēzum: "Kāpēc tu mani izvēlējies?"

Jēzus atbildēja:"Mans

314. Jēzus un sabats

Reiz Jēzus ar mācekļiem svinēja sabatu.

"Ko mēs drīkstam darīt

313. Jānis un Jūda.

Reiz apustulis Jānis teica Jūdam: „Par ko tik bieži domā?”

312. Dievs ir vairāk.

Reiz dzīvoja kāds cilvēks. Viņš gribēja saprast Dievu.

"Kāpēc tu

311. Kāpēc cilvēks nevar saprast eņģeli?

Reiz bija kāds cilvēks. Viņu interesēja eņgeļi.

"Tu nespēj saprast

310. Kāpēc Bībelē viss nav rakstīts?

Reiz kāds cilvēks lasīja Bībeli. Uz dažiem jautājumiem viņš atrada

309. Cilvēks un nāves stunda

Reiz kāds māceklis jautāja Jēzum: "Kā justies drošam nāves stundā?"

308. Domu ainavas

"Kas bija labāks tajā zemē, kur tu sūtiji Ābrahāmu?" kāds

307. Jēzus mācekļi

Reiz Jēzus teica Tēvam: "Es esmu vientuļš. Man gribas draugus."

Powered by WordPress