Dieva Vārds katrai gada dienai

09.novembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Redzi, visu Es daru jaunu! (Jņ. atkl. 21:5).

Viss jaunais,

08.novembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

“Neviens, kas uz Viņu paļaujas, nepaliks kaunā.” Rom. 10:11).

Klausies!

07.novembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Jo bauslības gals ir Kristus; Viņā iegūst taisnību ikviens, kas

06.novembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Kas tad ir cilvēks, ka tas šķīsts pastāvētu un ka

05.novembris – K.O.Rozeniuss ‘Dieva Vārds katrai gada dienai”

Bet, ja Viņa dēli atmetīs Manu bauslību,.. tad Es gan

04.novembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Kas dara grēku, ir no velna (1. Jņ. 3:8).

Ievēro

03.novembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki Tā Kunga darbā vienumēr (1. Kor.

02.novembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā (Jēk. 1:12).

Šī mācība

01.novembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Tēvs, ja Tu gribi, ņem šo biķeri no Manis, tomēr

31.oktobris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Bet savos locekļos es manu citu bauslību, kas karo ar

30.oktobris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Nebīsties, mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu Tēvs ir nolēmis jums

29.oktobris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Bet, ja Kristus ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi

28.oktobris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā,

27.oktobris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Jo es nekaunos Kristus Evaņģēlija dēļ (Rom. 1:16).

Varētu jautāt,

26.oktobris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Jo visi, ko vada Dieva Gars, ir Dieva bērni (Rom.

Powered by WordPress