Dieva Vārds katrai gada dienai

25.septembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Ļaunums lai tevi neuzvar, bet pats uzvari ļaunu ar labu!

24.septembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu: tāpēc noliksim tumsības

23.septembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Es tev došu padomu: pērc no Manis zeltu, uguns kvēlē

22.septembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Jo tā ir žēlastība, ka kāds savas dievapziņas dēļ panes

21.septembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Redzi, Tā Kunga roka nebūt nav par īsu, lai tā

20.septembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās

19.septembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Redzi, abu Savu roku plaukstās Es tevi esmu iezīmējis (Jes.

18.septembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Paklausība ir labāka nekā upuris, un padevība ir labāka nekā

17.septembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Un visu, ko jūs lūgsit Manā vārdā, to es darīšu,

16.septembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Lai jūsu gurni ir apjozti, un jūsu lāpas lai deg

15.septembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Gars nāk palīgā mūsu nespēkam (Rom. 8:26).

Mūsu nespēks ir

14.septembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Jo, zinādami Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu

13.septembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

No žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no

12.septembris – K.O.Rozeniuss “Dieva vārds katrai gada dienai”

Tavs vārds.. man bija par svētlaimi un sirds līksmību (Jer.

11.septembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī

Powered by WordPress