Dieva Vārds katrai gada dienai

10.septembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku (Jņ. 1:29).

Jānis

09.septembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Bet bauslība ienākusi starpā, lai pārkāpums vairotos, bet, kur vairojas

08.septembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Tad čūska teica sievai: “Jūs mirt nemirsit” (1. Moz. 3:4).

07.septembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

7. septembris

Ja nama kungs zinātu, kurā stundā nāks zaglis,

06.septembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Tu pareizi saki, Es esmu Ķēniņš. Tāpēc Es esmu dzimis

05.septembris – k.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Nenododiet arī savus locekļus par netaisnības ieročiem grēkam, bet nododiet

04.septembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Arī visa radība ilgodamās gaida to dienu, kad Dieva bērni

03.septembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Priecīgi cerībā (Rom. 12:12).

Ar cerību apustulis šeit ir domājis

02.septembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Dievs ir pāri visam, augsti slavēts mūžīgi! Āmen (Rom. 9:5).

01.septembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus

17.augusts – K.O.Rozeniuss “Dieva vārds katrai gada dienai”

Un mūsu sadraudzība ir ar Tēvu un Viņa Dēlu Jēzu

16.augusts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Bet tikumā atziņu (2. Pēt. 1:5).

Savā otrajā vēstulē apustulis

15.augusts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū

14.augusts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Viņa Dēla Jēzus Kristus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem

13.augusts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Es zinu tavus darbus, tev ir vārds, ka tu dzīvo,

Powered by WordPress